Monner lanserer finansiell crowdfunding i Norge

Publisert 14.1.2018

Tekst og foto: Nucleus.no

Norges første plattform for finansiell crowdfunding, Monner, er lansert. – Dette er den nye, digitale måten å finansiere vekst på. Vi forventer stor pågang fra bedrifter og investorer, sier administrerende direktør David Baum.

Monner ble i dag lansert som første norske plattform for finansiell crowdfunding – eller folkefinansiering. Foretaket har, som eneste norske crowdfundings-aktør, fått konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som betalingsforetak, og er samtidig registrert som låneformidler.

– Crowdfunding er den nye, digitale måten å finansiere vekst på. Vi tror det er et udekket behov for dette i Norge. Konsesjonen er en bekreftelse på at Finanstilsynet ser at det er et rom for en seriøs aktør innen denne typen finansiell virksomhet, sier administrerende direktør, David Baum. 

Han fortsetter:

– Vårt mål er å koble folk som har tilgjengelig kapital direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse. På den måten demokratiserer vi etablerte finansieringsmodeller, og gjør det enkelt å engasjere seg i verdiskapning. Dette er nettverksøkonomi i praksis.

Stor interesse fra investorer og bedrifter

Så langt har 4 000 tegnet seg med ønske om å investere, og over 700 bedrifter har vist interesse for å låne, i følge tall fra Monner.

– Å låne gjennom Monner handler om mye mere enn bare penger. Bedriftene får både finansiering, en markedsvalidering og den positive oppmerksomheten en crowdfunding-kampanje gir. Det gjør det lettere for mindre virksomheter å få lån, og senker terskelen for småsparere for å investere i virksomheter de tror på. Vi er sikre på at dette vil slå an i Norge, forklarer Baum.

Stort i utlandet

Finansiell crowdfunding er en nyhet her til lands, men er allerede etablert i en rekke andre land. Den mest kjent plattformen er Funding Circle, som operer i Storbritannia, USA, Tyskland og Nederland.

Månedlig investeres mer enn én milliard kroner i lån til små og mellomstore bedrifter hos Funding Circle, som per i dag har formidlet lån på mer enn $5 milliarder til over 70.000 bedrifter globalt. I Storbritannia utgjør denne finansieringsformen 15 prosent av alle nye lån til små og mellomstore bedrifter som andel av bankenes utlån til segmentet.

Trenger smarte penger for å vokse

Baum mener bankene, slik de opererer i dag, ikke er rigget for å være den vekstpartneren småbedrifter trenger.

– Finansiering alene er ikke tilstrekkelig. Det som skaper vekst er engasjerte og lojale kunder. Disse finner man ved å skape positiv oppmerksomhet og drive engasjement, sier startup-sjefen.

Han avslutter:

– Den mest effektive måten å gjøre dette på er gjennom digital markedsføring. Monner setter vekstbedrifter i direkte kontakt med tusenvis av engasjerte og kjøpesterke investorer på vår digitale plattform. Vår ambisjon er at bedriftene gjennom sin crowdfunding-kampanje kommer i kontakt med mange nye, engasjerte og lojale kunder.