Møteulykker på topp – hvorfor?

Publisert 23.1.2018

Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Illus.foto: Colourbox

 Det skal ikke så mye fantasi til for å forstå at folks mobiltelefon-avhengighet så absolutt kan være årsaken til dette. Utforkjørings- og møteulykkene står for en stor andel av dødsulykkene. I 2017 var det en betydelig vridning mellom gruppene. Andelen omkomne i møteulykker økte fra 31 til 43 prosent, mens andelen som ble drept ved utforkjøring gikk ned fra 37 til 30 prosent. Når bilførere MÅ følge med på «de sosiale medier», mens øynene skulle vært på veien og trafikken, er det åpenbart at bilen lett kan skjene over i motgående felt!

Alle biler bør utstyres med en plombert sperre, hvor mobiltelefonen KUN virker når bilen står i ro, eller motoren er avslått. I biler med handsfree kan kun innkomne samtaler slippe gjennom, ikke tekst eller bilder. Dette er en enkel sak for tekniske eksperter å finne opp, og en slik innretning vil garantert senke møteulykkenes statistikk ned mot null! Man MÅ da kunne kjøre bil UTEN å være avhengig av mobilen den stund kjøreturen tar! I motsatt fall får de digitalt rusavhengige klare seg med kollektivtransport!