Mye kan bli bedre i Norge!

Publisert 15.10.2017

Av John G. Johnsen
Foto: sfm.no

Det er en betydelig og uutnyttet arbeidskraft i personer som mottar offentlig, økonomisk støtte.
Sykehus, skoler, barnehager, pleie og omsorg trenger hjelpende hender. Offentlige eiendom, har et enormt vedlikeholds behov etter mange års forsømmelser. Firmaer som utfører vedlikehold og modernisering av offentlig eiendom, tildeles hjelpere. Tildeling av personer gjennomføres i all drift og vedlikehold av offentlige eiendommer. Hjelpere private firmaer ønsker å ansette, er et positiv resultat. De arbeidsledige mottar et skattefritt beløp fra det offentlige og et skattefritt tilskudd fra firmaet. Arbeidssted i nærheten av bopel, har prioritet. De som ønsker lærlingeplass til fagarbeid, aksepteres. Fagkunnskap tilpasset arbeidssted, har prioritert. Resten tildeles arbeidssted etter ønske og behov. For å unngå kø i transporttoppene morgen og ettermiddag, inndeles samfunnsnyttig arbeid i 4 grupper. Første gruppe avvikles før morgen toppen. Neste gruppe er på formiddagen og siste gruppe er etter ettermiddagstoppen eller om natten. Transport logistikk avgjøres i samarbeid med transportør.

Det er ikke våre barn og barnebarns ansvar å redusere og å tilpasse produksjons- kostnaden på eksportvarer og oljeandelen i statsbudsjettet til kostnadsnivået i naboland eller Tyskland Det var vi som etablerte de og det er vårt ansvar å reversere de. En metode er å regulere og fryse et tilpasset rettferdig lønnsnivå imellom arbeidsoppgaver, frem til det år konkurrentenes kostnad har tatt igjen det norske. For å lette omleggingen, reduserer staten årlig nivået på offentlige avgifter. Fra det år klimaet tvinger oss til å redusere olje som energikilde til det nødvendige minimum, fra det år er det skatt og avgiftsinntekter fra de tradisjonelle eksportbedriftene som avgjør størrelsen på statsbudsjettet. Kostnaden med det offentlige vesenet, trekker driftskostnaden fra eksportindustriens verdiskaping, før inntektene når statsbudsjettet. Den sum som tilslutt når statsbudsjettet, er den reelle verdien i statsbudsjettet, til fordeling til gode og nødvendige formål. Historisk er det snart slutt på de massive inntektene fra petroleumsindustrien til statsbudsjettet og gode formål. Det er avgjort at oljefondet skal ikke brukes til å sysselsette offentlige ansatte. Vi har et offentlig og nasjonalt problemet som snart treffer statsbudsjettet og Norge. Verdiskapingen er den eneste løsningen, er den for lav i forhold til kravet i statsbudsjettet, er statsbudsjettet taperen. De neste taperne er gode men kostbare kostnader i statsbudsjettet. Størrelsen på statsbudsjettet uten oljesmøringen pluss inntektene fra eksportindustrien er foreløpig ukjent.

Laveste pensjonsalder oppjusteres til 67 eller 70år. Pensjonert politi, brannmenn, militære og andre grupper som ønsker å fortsette i arbeidslivet så lenge de vil og kan, er velkommen tilbake frem til nyutdannede erstatter de.

Streik som rammer tredjepersoner er en uakseptabel reaksjon på et problem imellom to organisasjoner. Så lenge streiken ikke rammer andre enn de utførende, er streiken en lovlig streik. Rammer den tredjepersoner, er streiken ugyldig. De som ikke respekterer avgjørelsen, mottar en betydelig bot fra det offentlige. For hver gang organisasjonene streiker ulovlig, tredobles beløpet. Når det er slutt på penger i streikekassen, innser medlemmene muligens at streik som rammer tredjeperson, er et våpen samfunnet ikke aksepterer.

Narkotikaproblemet i Norge, hva ønsker den narkomane og familien, en rusfri person? Er svaret ja, etablerer staten tvunget avrusing og aktiverende samfunnsnyttig arbeid, etter avrusing. Politiet tilføres det ønskede antall nye personer. Det etableres en politigruppe med langere som mål. Langerens første straff er 5 år. Dere opphold i fengsel, er i deres originale hjemland eller et naboland. Norge dekker kostnad og kontroll av tilstedeværelse. Kommer personen tilbake, dobles straffen automatisk og nytt fengsels opphold på samme sted, osv.

Huseier ønsker å utvide med påbygg eller bygg, har automatisk godkjennelse når naboer har vurdert og godkjent utvidelsen. Før igangsettelse, mottar regionen tegninger og størrelse av ny bygningsmasse. Aksepterer ikke alle naboer, inntrer offentlig godkjenning eller avslag.

Medierådgivere, konsulenter og andre rådgivere og påvirkere starter arbeidet med en henvendelse til innbyggernes kontroll departement. Det samordner og løser alle offentlige organisasjoner behov. Er behovet allerede utviklet og i drift, kjøper vi produktet eller vi utvikler produktet i Norge. Viss ikke, defineres kravene i et samarbeid med organisasjonen og departementet utlyser anbudskonkurranse med de spesifikke krav forutsetninger. Når kontrakt er signert, fullføres kontrakten uten økonomiske krav på uforutsette tilleggsarbeider. Garantien på at kontraktør har økonomisk evne til å fullføre arbeidet uten ekstra betaling, kontrolleres og garanteres av kontraktørs forsikringsselskap, før kontraktsignering. Er data kunnskapen i Norge så dårlig at vi må bruke eksterne bedrifter til å lage et dataprogram? Det problemet må vi gjøre løse med å samle datakunnskapen i en ny organisasjon som løser nasjonale og internasjonale dataproblemer. Er dette en umulighet?

Hjemmemarkedet i Norge er lite, i forhold til det eksportmarked vi trenger for å finansiere drift og vedlikehold av landet. Uten petroleumsinntektene hadde statsbudsjettene vært betydelig lavere og oljefondet en konto med 0 kroner.

Eksport bedriftenes ingeniører behov i 2012, var import fra andre land. I en universitets undersøkelse, var det syv ingeniørstudenter i et rom. I et annet rom satt flere hundre studenter oppå hverandre og alle fikk gratis utdannelse til et arbeidsmarked med få muligheter til inntektsgivende arbeid. Ministeren ble konfrontert med galskapen og svarte at dette var universitetenes problem. At regjeringen og universitetene ikke avslutter den meningsløse praksisen, viser en systemsvikt med gratis utdannelse i fag med minimal etterspørsel i arbeidsmarkedet. Universitetstyrene og andre styrer i andre offentlige organisasjoner erstattes med innbyggernes nye kontroll og planleggings departement.

Har Oslos verdi skapende arbeidsplasser til dagens innbyggere? Viss ikke, arbeidsledige flytter til ledige arbeidsplasser i regionene, før innvandring vurderes etter forutsetninger på utdannelse og arbeids erfaring.