Nå går de grønne helt av skaftet!

Publisert 20.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

I følge dagsnyttsendinger 17. august, vil disse fanatikerne nå boikotte lamme- og sauekjøtt i butikkene for å presse bøndene bort fra sine berettigete krav om å redusere rovdyrbestanden ytterligere. Disse grønne hyklerne kaller seg dyrevenner – men har ingen som helst følelse for hundrevis av sauer og lam som ligger halvdøde og lider mer eller mindre istykkerbitt av ulv og andre rovdyr.  Det er helt greit for disse menneskene. Der ser man hykleriet – hvilken omtanke de egentlig har for dyr og dyrs lidelser. Bøndenes situasjon – som må ta den forferdelige jobben med å finne disse skadde og døde dyrene pluss de tapene de selv også lider, interesserer ikke disse grønne tullingene. Det er tydeligvis heller ikke nok at bøndene har lidd ekstra mye i år grunnet tørken, – og en mengde dyr er blitt nødslaktet grunnet matmangel.  DET er tragisk!

Der argumenteres på forskjellige måter – både fra ytterste venstre fløy til partiet Venstre og de såkalte grønne – hvor viktig (??) det er å beholde ville dyr i norsk fauna. Vi har sannelig nok av ville dyr med en helt annen og fredelig fremferd i landet. Disse lider dessverre altfor ofte ved å bli skadeskutt i jakttiden – og en del av dem blir gående lidende omkring med bly i kroppen. La gå med at hjortebestanden kanskje bør reduseres iblant under forutsetning av at det gjøres humant og raskt. Her er det også snakk om mat. Det er det ikke når det gjelder ulv, jerv og bjørn.

Undertegnede er i høy grad dyrevenn, og kunne aldri greid å skyte et dyr. Men når det går så vidt som det spesielt har gjort de siste årene med de rene rovmordene i store mengder utført av i første rekke ulv, da må man sette foten ned og si stopp! Nok er nok! Vi trenger jo på ingen måte disse rovdyrene – dette er bare en tankeløs romantisk svada fra disse grønne elementene. Bra slike mennesker ikke har større makt her i samfunnet! Det ville vært en ulykke for landet og for nødvendig og fredelig dyrehold!