Nå må mange trafikkanter ta til vettet!

Halden. Publisert 21.5.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Arkivfoto: JH Media

Igjen har Norge fått oppleve en helg med en rekke stygge trafikkulykker over hele landet. Det framkommer av flere medier. Selv på moderne motorveier kjører man ikke lenger like sikkert og trygt som før. Årsaken er ofte narko- eller alkoholpåvirkede førere av både busser, lastebiler, motorsykler og personbiler. Selv syklister i påvirket tilstand risikerer man å treffe på. Det finnes også mange trafikkanter som har fått utlevert medisiner med varseltrekant av sin lege grunnet diverse helseproblemer. Når slike medikamenter inntas, så er det ikke forsvarlig å framføre noen former for motorkjøretøy, ikke sykkel heller.

Mange trafikkanter må nå ta til vettet! Enhver som befinner seg i trafikken har et personlig ansvar for det de foretar seg. Når det gjelder kjøring i påvirket tilstand, som også har medført en rekke dødsulykker, eller at mennesker er blitt skadet for livet, så burde straffen for slike handlinger bli særdeles streng – også økonomisk. Man burde heller ikke få tilbake førerkortet eller kjøretøy dersom man selv forårsaker en ulykke med dødelig utgang grunnet kjøring i påvirket tilstand.

Et annet problem som er økende i Norge, er den stadig tette kjøringen som forekommer på de fleste veier. På motorveier er det særlig viktig å holde god avstand til foranliggende kjøretøy grunnet høyere hastighet. Men selv i 50 km/t eller mindre kan skadene blir store og temmelig dyre. Vårt bilde i headingen er tatt på Torget i Bergen, riktignok for noen år siden. Det viser dog klart og tydelig hva som kan skje dersom man ikke klarer å holde god nok avstand til foranliggende kjøretøy.

Hold avstand, og bruk også hodet i trafikken, ikke bare armene og bena.
God sommer og kjør forsiktig!