Når domstoler og administrasjon ikke vet?

Publisert 2.5.2022
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Leserinnlegg.

Ønsker å tipse om en viktig nyhet til landets borgere, og kanskje spesielt til de som bor i Nord-Norge. Saker som omhandler Kjøpekontrakt/Avtalerett ser nå ut til å bli henvist til særdomstolen jordskifte istedenfor til tingrettene.

En sak om Kjøpekontrakt ble meldt inn til Nord-Troms tingrett og behandlet der som Avtalerett. Det ble dom i saken der den ene kontraktspart ble dømt for kontraktsbrudd. Saken ble deretter anket til Hålogaland lagmannsrett som opphevet saken om Kjøpekontrakt og henviste den til særdomstolen jordskifte, – til tross for at saken ikke omhandlet eiendomsgrenser og grenseoppmåling eller noe annet som hadde med jordskifte å gjøre.

Man fulgte så anmodningen til Hålogaland lagrett og meldte saken opp for Nord-Troms jordskifterett, men de på sin side hevder at de ikke har hjemmel til å behandle saker som omhandler Kjøpekontrakter/Avtalerett. Status: Uavklart. Domstolene er ikke enige om hvem som skal behandle saken og den står nå «i stampe».

* Nord-Troms tingrett vurderte saken ved inntak til å høre hjemme der som Avtalerett.
* Hålogaland lagrett var uenig og mente saken hørte hjemme i jordskifte.
* Jordskifte på sin side hevder at de ikke har hjemmel til å behandle saken.

Domstoladministrasjonen er bedt om uttalelse for avklaring ift. hvilken domstol som faktisk skal behandle saken, men de sier at de kan ikke svare på dette.

Alle har iflg. Grunnloven et krav på å få sin sak avgjort av en uavhengig domstol. Det er urovekkende at dissens mellom domstoler går ut over borgerne som risikerer å ikke få behandlet sin sak i en domstol som følge av dette.

May H. Sagnes