Når vil mediene la oss få sannheten?

Bergen. Publiser 23.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox 

NRK i særdeleshet og dernest TV2 har gjennom årene mesterlig sørget for å ha anti-Israelske korrespondenter i Midtøsten. Når en skiftes ut, sørger de alltid for å få en ny med samme ståsted og innstilling – anti-Israelsk.  Enhver ser jo at dette er helt bevisst.  Og når det er bevisst, så vet vi også at de nevnte institusjoner vil ha rapporter som er «politisk korrekte» ut fra NRK’s og TV2’s (og andre norske mediers) ønsker.

Under president Trump’s besøk der, understreket NRK’s nyhetsoppleser i radio 22.mai at Trump også skulle besøke Betlehem i Palestina!  Der ble også nevnt at han skulle besøke Jerusalem – ikke at denne byen er Israel’s hovedstad – noe den har vært i mer enn 4000 år!  Betlehem er som de fleste burde vite en israelsk by – for tiden okkupert av arabere som kaller seg palestinere.

Det er helt utrolig hvordan Yassar Arafat i sin tid – etter 6-dagers-krigen klarte å fåEuropas venstreside til å tro at der har vært en palestinsk stat og folk som jødene har okkupert.  Det som både norske medier og andre i Europa terper på som »vestbredden» – et palestinsk område,- er jo en av verdenshistoriens største løgner.  «Vestbredden» er eldgammelt jødisk/Israelsk kjerneland (Judea og Samaria) som araberne har okkupert i samarbeid med FN og Israels fiender.  FN er som kjent i hovedsak negativt innstilt overfor Israel og jødene, så FN-vedtak kan jødene med den beste samvittighet neglisjere!  Det samme gjelder Øst-Jerusalem som i frekkhetens navn benevnes som «Palestinas hovedstad».  Jerusalem er Israels evige og udelelige hovedstad, og vil nok fortsette å forbli det.  Arafat uttalte flere ganger at han var palestiner.  Sannheten er at han var egypter.  Og her kan det jo passe å nevne at valutaen som brukes i det okkuperte området «vestbredden» er egyptisk valuta – og en del israelsk shekel.

Hvis norske journalister i presse og kringkasting ville tatt seg umaken med å lese litt historie, så ville de nok – sikkert motvillig og med ubehag – ha oppdaget at der aldri har eksistert noen stat ved navn Palestina – og derfor ingen palestinsk befolkning.  De kan lete seg ihjel, men vil aldri finne ut hvilken valuta som da har vært brukt i det gamle Palestina,- og ingen finner hvem som var statsleder, – eller når denne falske fantasistaten verken ble etablert eller når den formelt opphørte.  Her burde jo også den såkalte palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp, KFUM/KFUK og noen andre norske antisemittiske institusjoner kunne oppdage hvilken gigantisk løgn de representerer og fremmer.

Norge er ved flere anledninger benevnt som Europas mest antisemittiske land.  Dette «takket» være norske medier – norske journalister og venstreorienterte politikere som sammen har vevet en løgn som de spinner på ved enhver anledning.  Jeg har nevnt det en gang tidligere, og nevner det mer enn gjerne igjen:  Hadde Hitler levd, ville han utvilsomt ha frydet seg over bl.a. norske medier og deres representanter!  De opptrer i Hitlers ånd når det gjelder holdningen til Israel og jødene!  De er hjernevasket, og der finnes bare ett effektivt middel som motgift – nemlig sannheten.  Men den tåler nok ikke norske mediefolk å høre – de vil ikke vite den fordi det passer dem altfor dårlig!  De kunne jo oppdage at de har løyet for det norske folk gjennom årtier.