Når sannheten ikke tåles kalles det «konspirasjon»!

Publisert 10.6.2017 (Oppdatert 11.6.2017 12:20)

Av Jan Hansen, frilandsjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Alt som systemets representanter og deres medhjelpere ikke liker kommer tilsyne på bl.a. sosiale medier, eller på nettsidene til frittstående og partipolitisk uavhengige medier, velger de å stemple og kalle for konspirasjon og konspirasjonsteorier. Dette gjør de i hovedsak for å dekke over egne begåtte feil og bevisst begåtte lovbrudd. De er med andre ord for feige til å innlede en åpen dialog for at en motpart skal få bevist det motsatte.

Samtidig planter de sine egne ”anonyme” ”kverulanter” og ”nettroll” på sosiale medier for å skape splid, og for å miskreditere enhver kritiker som ønsker å fortelle en annen side av en historie. Systemet og dets lakeier vil nemlig at alle skal tro;

* at alt som norske domstoler foretar seg til enhver tid, gjøres i tråd med loven
* at løgn og frie fantasier ikke forekommer fra noen av domstolenes representanter
* at enhver borgers og innbyggers rettssikkerhet blir meget godt ivaretatt
* at ingen blir eller er blitt justismyrdet i Norge
* at ingen former for forskjellsbehandling forekommer i Norge
* at alt som politiets ledelse og påtalemyndigheter foretar seg, gjøres i tråd med loven
* at alt som barnevernet foretar seg, gjøres i tråd med loven, og etaten begår aldri lovbrudd
* at alt som våre politikere foretar seg, gjøres i tråd med gitte løfter og gjeldende lover
* at alt som presenteres i statsstøttede medier er sant fra a til å
* at alt som har med menneskerett å gjøre respekteres i Norge
* at ingen myndighetsperson, politiker eller maktutøver begår feil i utøvelsen av sin tjeneste
* at det ikke forekommer noe som helst form for korrupsjon i Norge osv. osv.

Skrytelisten kunne vært skrevet enda lenger men det får rekke med denne. Lyder det ikke helt fantastisk dere? Tenk at særdeles mange i Norge går rundt og tror at landet vårt er et perfekt samfunn og det rene paradiset. Men er Norge egentlig så perfekt som både regjeringen, stortingsrepresentanter og representanter for våre myndigheter og presse vil ha det til? Svaret må dessverre bli et rungende nei! Fakta sier nemlig noe helt annet enn det glansbilde de nevnte lenge har tegnet av Kongeriket Norge.

Dette innlegget er særlig myntet på norsk rikspresse. Det er ingen tvil om at denne er sterkt imot oppslag i frie medier som ikke oppfattes som politisk korrekte og/eller systemlojale. Skal man godta løgn og bløff over en lav sko så lenge det framstår som politisk korrekt og systemlojalt? Det går jeg som frilanser eller redaktør aldri med på. Hva andre medier og deres representanter velger å gjøre i hvert enkelt tilfelle, er overhodet ikke min hodepine, ei heller mitt problem. Det er jo også et stort paradoks at Samfunnsmagasinet, med mange tusen lesere, og gjennom snart 20 år på Internett, ikke har fått mer enn to PFU klager (den ene var fullstendig uberettiget), mens klagene i samme periode nærmest har haglet over bl.a. VG, Bergens Tidende, TV2, NRK, Dagbladet med flere. Det sier en god del om seriøs opptreden.

Som en liten smakebit på dokumenterbare fakta, anbefaler Samfunnsmagasinet sine lesere og andre interesserte å lese følgende serier. Da vil dere få se at alt er ikke rosenrødt i Norge som ganske mange hevder og vil ha det til.

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/OPPGJOER-SERIE/index-oppgjor-serie.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/JUSTISMORD/Index_Serie_om_justismord.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Barnevernserie/17.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Index.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Domstolen/02.02.2009.Serie-indeks-
Bruk_og_misbruk_av_domstolene.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Demokratiserie-10_deler/020211.Demokratiserie_indeks.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/MEDIA-OG-OFRENE/Index-Media-og-ofrene.htm

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/BV-SERIE-SEP/BV-SERIE-SEPPOLA-01.htm

Samfunnsmagasinet anbefaler også sine lesere boken ”Når makteliten trues og ofrene knebles”.
Boken kan bestilles direkte på følgende link:
http://www.licentia.no/index.php?p=1_2_0_33

Den kan også bestilles i alle landets bokhandlere og på deres nettsider.