NATO eller ut av NATO?

Publisert 21.8.2019
Foto: Colourbox

Spørsmålet jeg her vil stille er om Norge er tjent med å fortsette være medlem av denne aggressive organisasjonen som ble stiftet i 1949 av den Amerikanske Presidenten Truman, NATO.

Vi vet veldig godt hvorfor den ble stiftet. Det var rett og slett som følge av Amerikansk frykt for USSR. Det ble påstått at de var aggressive. Den ble stiftet som en forsvarsallianse. Denne forsvarsalliansen er blitt misbrukt ganske heftig av USA ved flere tilfeller som følge av kriger som USA startet brukte NATO som en angrepsallianse. Eksempel på det finner vi da USA gikk inn i Libya. Da var det norske F 16 fly med norske piloter og de bombet også sykehus og skoler.

Det har blitt påstått at hele Europa skylder USA lojalitet, fordi USA hjalp Europa med gjenoppbygging etter krigen, men her er ett stort men. Det var Tyskland som tapte krigen. Da gjelder hovedregelen at det skulle være Tyskland som skulle ha betalt krigsskadeserstatning, men det slapp Tyskland som følge av den hjelpen som USA kom med til Europa. (Marshall hjelpen). Det betyr at det er Tyskland og Tyskland alene som står i en bunnløs gjeld til USA.

Nå kommer spørsmålet om NATO. Hvem er det som truer Norge og Norske interesser? Det har blitt påstått at det skulle være Russland, men saken er den at i 1945 sto Sovjetiske tropper i Kirkenes og Varanger. Disse ble altså trukket ut etter at Nazistene ble jaget rett i armene på Britiske tropper i Narvik. Hadde Russerne villet ha Nord Norge nord for Narvik, hadde de aldri frivillig forlatt Norge.

Russland beviste ved sin opptreden at de var gode allierte som Norge, som følge av Norges lojalitet til USA tilsidesetter. Dette beror sannsynligvis ene og alene på frykt. Det blir påstått at den nasjon, som aldri har vunnet noen krig utenfor USA, er verdens mektigste. Dette er noe jeg tviler sterkt på. Jeg tenker på alle de kriger som USA var en del av som den angripende part. Hva med Russland eller Kina? Ingen av de nasjonene skryter av noe slikt.

Hverken Russland eller Kina har heller ikke vunnet noen krig, men det skyldes ene og alene, at de ikke har angrepet noen. Uten Russland hadde vi alle snakket Tysk etter 1945, eller om krigen hadde vart lenger da. Det var den røde arme som var først i Berlin i 1945. Russland feirer hvert år 9. mai. Det var den dagen den 6. arme kapitulerte.

Hans Bauge