NATO – ligg unna!

Publisert 25.2.2022
Foto: Colourbox

Ukraina er IKKE et NATO-land, så NATO bør holde fingrene unna! Ukraina er et historisk område, der folkestammer har hatt motsetninger i lang tid. Dette kan sammenlignes med indianerstammene i tiden før nåværende USA ble invadert av europeiske eventyrere. Indianerne hadde sine feider og uoverensstemmelser, slik det nå er i Ukrainas østlige regioner. Noen ønsker russisk styre, andre ikke. For å bevare freden i Europa, bør NATO holde fingrene unna. Derimot, hvis Russland prøver seg på f.eks. Polen, som er både NATO- og EU-land, DA står vi sammen og viser Russland hvor skapet skal stå!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.