NCC gir lærlingene muligheter

Publisert 6.2.2019

Foto: NCC
Kilde: Cision wirenews

Morgendagens yrkesarbeidere i NCC er dagens ungdommer. Derfor satser NCC stort på å rekruttere og utvikle ungdommer gjennom et godt lærlingeløp i bedriften. I dag samles NCC-lærlingene for å dele erfaringer, få opplæring i sentrale emner og bli bedre kjent. Det var er klart for årets lærlingesamling i NCC.

Behovet for yrkesarbeidere i Bygg- og anleggsbransjen er stort og NCC legger derfor stor vekt på å rekruttere motiverte ungdommer inn i bransjen og gi de muligheten til å bli blant landets beste fagarbeidere etter endt læretid.

– Vi har i dag 90 lærlinger i NCC. Disse vil bli en viktig grunnstamme av yrkesarbeidere i årene fremover, sier lærlingeansvarlig i NCC, Even Hedland.

Felles samling
I to dager var NCC-lærlingene samlet på Gardermoen for å få felles opplæring innen forskjellige fokusområder. Sikkerhet står alltid høyt på agendaen. Det samme gjør verdier og holdninger. På lærlingesamlingen på Gardermoen deltar nesten alle lærlingene i NCC. Alle virksomhetsområder i selskapet er representert.

– Våre dyktige lærlinger læres opp til å tenke sikkerhet og å ha fokus på kvalitet i arbeidet. Vi legger stor vekt på dette under samlingen, sier Even Hedland.

Samtidig understreker Hedland viktigheten av å skape nettverk og å dele erfaringer med hverandre.

– Lærlingene er unge mennesker som skal bli fremtidens grunnstamme av yrkesarbeidere. Da er det viktig at vi legger alt til rette for å skape trygge arbeidsforhold og at vi kjenner hverandre, sier han.

Stort behov for fagarbeidere
Bygg- og anleggsbransjen har stort behov for fagarbeidere og kampen om motiverte ungdommer er stor. Derfor legger NCC stor vekt på gode læreløp med god oppfølging fra dag én frem til fagprøve er bestått og fast jobb i selskapet kan tilbys.

Et fagbrev gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet. NCC er nå i gang med å forberede neste inntak av lærlinger. Frist for å søke læreplass er 1. mars.
Les mer om læreplass i NCC her: https://www.ncc.no/jobbe-i-ncc/larling/