Nei, det er ikke bare en ting som er galt!

Publisert 13.01.2021
Foto: Joakim Salmelid
Kilde:Mynewsdesk

Oppsiktsvekkende uttalelser fra Forsvaret til NRK Troms og Finnmark gjorde at BFO gjennomførte en kort temperaturmåling. Resultatet viser at NEI, det er ikke bare en ting som er galt i Forsvaret. Vi er faktisk i en svært dårlig forfatning.

Mange i målingen var naturlig nok opptatt av boligsituasjonen og hvordan Forsvarets ansatte faktisk blir ivaretatt av arbeidsgiver. Fra sør til nord beskrives det om dårlig vedlikehold, renhold og tilstand på kontorfasiliteter og boenheter. Det renner fra tak, lekker fra vindu og muggen har fritt spillerom. Ingenting nytt under solen enda altså.

På kontorene er det dårlig med plass og noen steder må ansatte dele på datamaskiner for å få gjort jobben sin! OMT (Ordning for militært tilsatte) oppleves som støy og er et mareritt for mange, spesielt de som ikke ønsker å konvertere til spesialist og ikke blir realkompetansevurdert til offiser.

Om bord i Marinen sliter de med lekkasjer og vasser i gråvann, mens muggen skaper dårlig arbeidsmiljø. Madrasser må byttes jevnlig, da muggen får tak. De yngste ansatte om bord har dårlige boforhold både om bord, og i land, hvor de stues bort på gamle befalsmesse Fregatten som har dårlige sanitærforhold og kjøkken.

På luftforsvarets hovedflybase Ørland får vi tilbakemeldinger om for liten kapasitet på kjøkken/messe, at det er for få og for dårlige militære boliger. De nye byggene på Ørland tilfredsstiller ikke forskriftene og det mangler kjøkken – er tilbakemeldingene.
Flere leiligheter står tomme grunnet sopp og råte, men som kunne ha vært gode om de bare hadde blitt vedlikeholdt.


Mugg og råte, foto: Morten Granhaug / BFO

Gjennomgangstonen i svarene på undersøkelsen er også at Forsvaret er underbemannet i forhold til oppgavene. De som ansettes må på kurs og utdanning og vil ikke være tilgjengelig i stilling.

Det er altså ganske mye som er galt i Forsvaret.

Personellflukt

I 2018 mistet forsvaret ca 1200 ansatte. Noen gikk av med pensjon, mens de aller fleste sluttet av en eller annen årsak. Over halvparten av disse var under 30 år. Det tilsvarer omtrent 2 av hærens kampbataljoner som forsvinner ut porten hvert år!

Våre undersøkelser tidligere viser at hvordan Forsvaret behandler sine ansatte er en av hovedårsakene til at personellet slutter. Denne temperaturmålingen sier også at omtrent halvparten av de som har tatt seg bryet med å gjennomføre målingen er usikker på om de ønsker å jobbe i Forsvaret ut 2021.(Se lenger ned) Det er ganske alvorlig. Så å si alle vil ikke anbefale venner eller bekjente å begynne i Forsvaret.

Utklipp besvarelse: Hvor er de tilsatt.


Utklipp besvarelse: Meget stor andel er negative til å anbefale Forsvaret som arbeidsplass til venner eller bekjent.

Dette står i grell kontrast til Forsvarets rekrutteringskampanjer mot dagens ungdom.

Når vi da vet at Forvaret skal øke med 300 ansatte i 2021, så vil det si at en enten må stanse personellflukten og samtidige rekruttere 300 flere enn i 2020, eller så må en rekruttere nesten 2000 nye ansatte i 2021. Dette er 2000 militært ansatte som trenger opplæring, utdanning og kursing for å tilegne seg kompetanse for den militære profesjonen.

Til Forsvarets ledere og dere med ansvaret for denne tilstanden så har vi bare en ting å si:

– Nei, det er ikke bare en ting som er galt.