Nei til muslimske skoler!

Publisert 19.10.2017

Av Terje Haugom.
Politisk kommentator Moderatene
Illus.foto: Colourbox

Når muslimer velger å komme til Norge – og får tillatelse til å bli værende her – er det helt naturlig og selvsagt at barna deres skal gå på norske skoler! De har reist fra sitt opprinnelige hjemland, og må være innstilt på å tilpasse seg norsk språk, norsk kultur og samfunnsliv, og generelt sett bli gode nordmenn i sitt nye hjemland.

Det er totalt uholdbart, dersom de tror og mener at de kan praktisere den kultur og den skikk og bruk de hadde før. For barnas vedkommende er det norsk skole som gjelder, som er helt avgjørende for at integrasjon skal lykkes. Og i skolen er det norsk praksis og undervisning som gjelder. Også i kroppsøving og heimkunnskap, da egne ordninger for muslimske barn er utelukket. Barna skal undervises sammen med norske barn, i blandede klasser, og i alle fag! «Regler» og forordninger som er gjeldende i muslimske land, gjelder ikke i Norge, uansett hva man er vant til fra før. Religiøse motforestillinger avvises blankt!

En opprettelse av muslimske skoler vil bidra til å bane veien for to parallell-samfunn – et norsk, og et muslimsk – hvor Koranen og sharia vil bidra til islamisering av Norge, hvilket vi aldri må akseptere på noe vis! Er man innstilt på å bosette seg i Norge, må man innordne seg etter norsk kultur og språk, norsk skole, norsk samfunnsliv, og norsk rettspraksis. I motsatt fall er det bare å snu! Norge skal aldri kompromisse på dette!