Nei til nedlegging av UP!

Publisert 25.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Wikimedia

Hvor mye skal regjeringen Solberg prøve å ødelegge her i landet før den forhåpentligvis går av til høsten?  Nå har er såkalt regjeringsutnevnt utvalg foreslått å legge ned Utrykningspolitiet.  Sjefen er urolig,  Trygg Trafik er urolig,- det vil medføre langt færre kontroller – noe som bl.a. vil si at flere ruskjørere vil kunne ferdes friere i trafikken.

Vi har er regjering som har historisk norgesrekord i dårlige forslag med negative følger for samfunnet – og som et klart folkeflertall mer i mot.  Bare se på alle disse såkalte reformene  – hvor hver eneste av dem er ødeleggende på en eller flere måter.  Folk flest pluss fagfolk har advart mot et dusin «reformer», men regjeringen Solberg har visstnok som prinsipp å gå mot folkeviljen i enhver sak. Demokrati er ikke noe for den blå-blå regjeringen.  Denne regjeringen og dens statsråder skjønner ikke hva ordet konsekvensutredning betyr.  Derfor slår alle regjeringens forslag og gjennomføringer galt ut i praksis.  Vi trenger nå en regjering som stopper gjennomføringen av mer av galskapen før det er for sent!

Fri og bevare oss for flere år med Høyre/FrP i regjering!