Nett-hetsere og nett-mobbere forstår ikke skadene de påfører andre!

Publisert 19.9.2018. Oppdatert 16:05.
Av Hilde Ottesen
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I dagens samfunn med alskens digitale duppeditter til omtrent absolutt alt, og da mest til skriving på sosiale medier, har nett-trollene en lekeplass hvor de plager andre. Uten tanke for hva de utsetter andre for, herjer de i vei med mobbingen sin – helst for egen oppmerksomhet.

Det finnes mange typer nett-troll. Du har de som er opptatt av å trykke folk ned på kommentarfelt på offentlige media i aviskommentarfelt, de som sender meldinger som e-post til offeret, altså de skjulte nett-trollene, og de som slår seg sammen som en gjeng og mobber en og samme person så lenge at vedkommende ikke greier mer. Uten tanke for liv og helse til den dette rammer. Nett-troll gir rett og slett blaffen i andre mennesker, men suger til seg oppmerksomheten de selv får, når de med total overbevisning forteller hvor forferdelig denne personen er og hvor mye vedkommende har ødelagt for dem. Igjen uten å bry seg om sannhet eller løgner.

Nå har jeg vært på Facebook i minst 10 år og før det på Nettby i noen år. Jeg har sett digitale aviskommentarfelt og kommentarer andre steder på nett hvor mobberne har florert i mange, mange år. Slike mennesker som graver i søpla for å finne møkk om andre mennesker, og uten å tenke over hva de selv har som skjelett i skapene sine. For dette er mennesker som ikke har det godt med seg selv, ofte med psykiske lidelser og eller personlighets brist, og som må ødelegge liv for å ha det godt med seg selv. Har de ødelagt ett liv, klapper de seg selv på skuldra og tenker for seg selv – godt jobbet. Men godt jobbet er det ikke, det er ett patetisk forsøk på å heve seg selv opp.

Tilfredsstillelsen slike oppnår varer aldri. De fortsetter og fortsetter. De får aldri nok oppmerksomhet. Når de har ødelagt livet til en person, må de over på neste person. Tilfredsstillelsen vil de aldri oppnå uansett hvor mange de hetser, men de har en vrangforestilling om at de må hevde seg selv mer og mer. Disse menneskene er ofte ensomme mennesker hvor til og med familien deres har fått nok. Der makter ikke å leve under det evige konfliktpresset vedkommende person er avhengig av. Dette dreier seg om en oppmerksomhet syke som er like avhengighetsdannende som alkohol eller narkotika. Og skulle vært behandlet på lik linje.

Slike mennesker skulle vært fratatt muligheten til å skrive på Internett, i alle fall på offentlige og sosiale medier, for disse menneskene er rimelig ofte narsissisten og/eller psykopater. De eier ikke samvittighet og er mest opptatt av å innta offerroller selv. De aller fleste nettmobberne er dessverre barn og ungdom som ikke får mobbet nok når de er på skolen, men må fortsette når de kommer hjem igjen. Disse barna/ungdommene sliter nok mest med sitt eget selvbilde, og de føler at de må hevde seg gjennom mobbing for å føle seg litt bedre enn ofrene sine. Det bør tas alvorlig tak i på skolen. Det er nemlig ikke de som blir mobbet som har problemene, det er de som mobber, så her har skolene og foreldre ett stort ansvar. De ungdommene angrer seg også ofte når de blir voksne, og faktisk også ber om unnskyldning (selvopplevd).

Det er de voksne netthetserme/mobberne som er det største problemet. Dere vet de som lyver på folk om ting de aldri har gjort, og hever seg selv omtrent til helligdom og er høyere på strå enn paven. De som påstår at de alltid har rett og vrir alt du sier til deres fordel. Eller legger opp regelrett løgner om deg for å isolere vennene dine fra deg. Denne type voksne som vet nøyaktig hva de gjør, og uten ett snev av anger eller tanke over at menneskers liv blir ødelagt.

Så lenge de selv får være på topp så til h***** med alle andre. Den type netthets og mobbing er sykelig og faktisk farlig for den som blir utsatt for disse individene. Om de greier å ødelegge en person via en datamaskin, hva er da slike troende til å gjøre i virkeligheten? Jeg bare spør.

Det er mange som har følt at eneste metoden å slippe unna disse plageåndene er selvmord, hvilket har forekommet oftere enn jeg liker tenke på. Derfor burde nett-troll få forbud om noen melder dem inn til å være på kommentarfelt og sosiale media. En melding om at ett nett-troll er på ferde enten det er i avisenes kommentarfelt, på Facebook eller Twitter burde holde for å få dem utestengt på livstid. Vær sikker på en ting at hetser de en person, så gjør de det garantert med flere.

Og samfunnet er for alle, ikke kun de som føler seg bedre enn alle andre, og som bløffer på folk sine konspiratoriske teorier om noen bare for å heve seg selv opp. Jeg har sett meg lei på dette på nettet og tar dette opp her og nå. Håper flere enn meg har sett seg lei på slike folk, og nå tar fra dem den makten de tror de har ved å si ifra at de bør slutte å si noe om andre eller blir de blokkert f.eks. Og til dere som blir utsatt for dette, husk dere er like gode som alle andre, faktisk bedre om dere ikke driver med netthets selv. De som driver netthets og mobbing er ikke vinnerne i samfunnet, gode ærlige mennesker er det. De andre er taperne.

Redaktørens merknad: Et godt skrevet innlegg og ikke minst viktig. Jeg har selv vært på Facebook siden 2015. I løpet av de 3 årene har jeg fått oppleve mye positivt og hyggelig fra en rekke mennesker, både kjente og ukjente, ikke minst gamle kolleger fra tidligere arbeidsplasser. Det er selvsagt veldig gledelig, og det har også vært meget nyttig i flere sammenheng. Vennskapen har faktisk også skapt engasjement på flere områder, noe jeg fortsatt ser på som både sunt og godt – ikke minst for helsen.

Men! I blant dukker det dessverre opp enkelte kommentarer i tråder som man har startet, kommentarer som man egentlig burde vært spart for. Nå gjelder dette bare kommentarer FB-venner seg imellom, ikke kommentarer om eksempelvis politikere, politiske partier eller annet, noe vi alle debatterer mer eller mindre, og helt uavhengig av deres politiske ståsted eller partitilhørighet.

Enhver har selvsagt rett til å få komme med frie ytringer og gi uttrykk for sine meninger. Men! Samtidig bør man passe på at den man direkte ytrer seg overfor, ikke på noen måte føler seg krenket eller tråkket på, eller blir møtt med syrlige kommentarer og en ren ”arrogant ovenfra og ned holdning”, ikke minst ren latterliggjøring. Noe sånt bør alle Facebook-venner bli spart for. Personlig står jeg for det jeg gjør, det jeg skriver og det jeg sier.

På ingen måte krever jeg at alle må være enig med meg, ellers kan man ikke være venner. Det eneste jeg ber om er at alle utviser respekt overfor hverandre og hverandres meninger. Det står selvsagt også alle fritt å avstå fra å kommentere en sak eller et innlegg man selv ikke er enig i. La derimot ikke politisk ståsted eller partitilhørighet være avgjørende om et menneske kan godtas som venn eller ikke. Det faller på sin egen urimelig, og er etter mitt syn lite redelig. Da er det bedre å ta en frisk og åpen diskusjon og få renset luften. Red.