Norden er ikke en trussel overfor Russland

Publisert 15.4.2022. Oppdatert.
Foto: Colourbox
Leder.

Etter den 2. verdenskrig, har ingen av de nordiske land hatt særlig mange eller alvorlige uoverensstemmelser med Den Russiske Føderasjonen, i hvert fall ikke av en slik art som siden har ledet til reelle trusler om bruk av våpen overfor noen av partene.

Rent historisk, så hjalp jo den tidligere Sovjetunionen Norge under 2. verdenskrig. Hjelpen deres besto i å renske Finnmark for medlemmer av den tyske okkupasjonsmakten. Når oppdraget var utført, trakk sovjeterne seg tilbake til sitt eget territorium.

Nordiske land har aldri truet Russland

Island, Norge og Danmark er fullverdige medlemmer av NATO (North Atlantic Treaty Organization). De baltiske land, Estland, Latvia og Litauen, er også medlemmer. Finland og Sverige er fortsatt nøytrale og ikke-medlemmer. Krigen som nå utspiller seg mellom Ukraina og Russland, har satt fart i vurderingene og debattene i både Sverige og Finland om de skal gå med i NATO for deres egen sikkerhets skyld. Hovedårsaken skyldes ene og alene krigen som nå pågår mellom Russland og Ukraina.

NATO har en klar regel som sier at «et angrep på et medlemsland, er et angrep på alle». Russlands president Vladimir Putin & Co, misliker sterkt at Sverige og Finland går med i NATO. Russlands tidligere president og statsminister Dimitrij Medvedev, har klart uttalt at «det vil få konsekvenser, dersom de to landene blir medlem av forsvarsalliansen». En slik uttalelse er jo å betrakte som en ren trussel. De nordiske land har i moderne tid aldri truet Russland på noen som helst måte.

Alle land har selvbestemmelsesrett?

Om det nå skulle bli slik at Sverige og Finland går med i NATO, så er jo det en avgjørelse som treffes av begge lands styre og stell. Russland har ved flere tilfeller tydeliggjort at ingen land skal blande seg inn i hva andre land måtte bestemme. Altså respekterer også Russland at alle land har selvbestemmelsesrett, men bare når det passer Moskva og Kreml? Om Russland virkelig mente dette med selvbestemmelsesrett, hvorfor gikk landet da til krig mot Ukraina, et fredelig naboland, et land som faktisk ikke var eller er en truende stat overfor noen. Det hele framstår som et stort paradoks.

Krigen som Russland startet, har så langt medført ufattelige skader i Ukraina i milliard-klassen. Utover de enorme materielle skadene, kommer tap av tusener sivile menneskeliv, både voksne og barn. Ganske mange tusen har også kommet til skade. Russland har mistet flere tusen soldater. Ukraina har også mistet soldater, men er ikke i nærheten av det russiske tapet. Verdenssamfunnet fordømmer denne krigen på det aller sterkeste, og fullt forståelig etter hva man har fått viten og kunnskap om. Det er å håpe at den snart tar slutt, og at diplomatiet og fornuften omsider seirer. Maken til råskap og ren brutalitet overfor sivile skal man lete lenge etter.