Norge og EØS diskriminerer norske statsborgere bosatt utenfor landet!

Publisert 20.10.2017

Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Arkivfoto: S fm.no

Den 7.10.2017, publiserte Samfunnsmagasinet et oppslag med tittelen ”Etter kl. 17.00 ligger Strömstad Legevakt i Trollhättan”. Vi skrev bl.a. følgende i artikkelen (gjengitt i kursiv stil).

”Nordmenn i Strömstad med både svensk og norsk personnummer, får etter regelverket ikke lov til å bruke akuttavdelingen på Sykehuset på Kalnes ved Sarpsborg. Selv om de betaler full skatt og syketrygdavgift til Norge (vedkommendes gamle hjemkommune), så er det folkeregisteradressen som avgjør. Dette er et problem som også norske helsepolitikere nå må gripe tak i og få løst. Det er helt uhørt at den norske staten skal få skatteinntekter uten å yte noe som helst tilbake.

Nordmenn får bare bruke det aktuelle sykehuset om de blir akutt syk innenfor landets riksgrense. Nå vet også Sfm.no at ingen skal ha blitt avvist ved legevakten i Fredrikstad, dersom de har tatt seg dit med en skade som har skjedd utenfor landets riksgrense. Sfm.no har også kontaktet den norske representanten for Nordisk Råd i København og orientert vedkommende om saken. Sfm.no kommer nærmere tilbake når vi har fått tilbakemelding fra vedkommende som for øvrig jobber i Arbeids- og sosialdepartementet.”

Rask respons fra aktuelt departement

Arbeids- og sosialdepartementet sendte straks saken videre til Helse- og omsorgsdepartementet, som den 20.10.2017 besvarte e-posten fra artikkelforfatter. Her følger svaret fra det aktuelle departementet.

(Artikkelen fortsetter under bildene)Norge og EØS diskriminerer norske statsborgere

Slik Samfunnsmagasinet tolker svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet, så har altså heller ikke såkalte ikke-yrkesaktive nordmenn (pensjonister), som også betaler full skatt og trygdeavgift til Norge som hvilken som helst annen yrkesaktiv bosatt i Norge, likevel ingen som helst helserettigheter i Norge ifølge EØS-avtalen. Man kan derfor konkludere med at EØS-avtalen er helt klart diskriminerende på helsesektoren for norske statsborgere som bor utenfor landet.

Brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter også at en ren forskjellsbehandling forekommer grensemessig, hvilket er i klar strid med den norske grunnlovens § 98. Stortinget må nå ta kraftig tak i denne uretten og få den rettet opp. Det handler om mennesker som når som helst kan bli syke eller skadet. Det kan skje alle – selv dem på Løvebakken. Det hjelper ikke bare å «ha forståelse» for en sak når uhellet først er ute.