Norge og den fantastiske rettssikkerheten?

Publisert 10.10.2017

Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Illus.foto: Pixabay

Den 9.10.2017 fikk sfm.no tilsendt kopi på en ”dom” i en sivilsak, en «erstatningssak», og som ble ført i en tingrett nord i landet. Sfm.no har anonymisert saken av hensyn til offerets øvrige familie. Etter å ha fått innsyn i alle dokumentene og bevisene, og før saken ble behandlet av retten, går det kaldt nedover ryggen på oss etter å ha lest selve dommen. Vi trodde ikke det vi leste.

Både jeg personlig og sfm.no, har i mange år hevdet at flere dommere i Norge, helt enkelt gir blaffen i å ta med bevis i saker som en part framlegger. Det samme er blitt gjort i denne saken, og hvor dommeren faktisk har løyet, ved å hevde at det ”ikke fantes bevis”, hvilket er det reneste tøv og viss vass fra den ”ansvarlige”(?) dommeren. Nå vet ikke vi helt sikkert om brillegiganten Specsaver har utsalg nord for Trondheim. Men den aktuelle dommeren bak dette totalt skandaløse ”makkverket”, bør absolutt oppsøke en autorisert optiker. Aller helst bør vedkommende frivillig innlevere sin autorisasjon som dommer.

Blir Økokrim-sak

Nå blir det en Økokrim-sak av hele affæren, noe retten også ble varslet om på forhånd, og fordi den innmeldte saken egentlig handler om ren svindel og grovt bedrageri fra saksøkerens side, via sin advokat som vedkommende benytter, og ikke den som er saksøkt. Men heller ikke det brydde den aktuelle dommeren seg om.

Offeret i saken er blitt grovt svindlet for en større pengesum, i tillegg til ubetalt lønn og inntrukket skatt, som ”arbeidsgiver” ikke innbetalte til Skattemyndigheten. Offeret måtte selv betale inn skatten i etterkant. Samfunnsmagasinet er rystet over anarkiet som synes å eskalere i vår såkalte «rettsstat».

Vi kommer nærmere tilbake til denne saken ved et senere tilfelle.