Norge i ferd med å rakne?

Kvammen. Publisert 1.1.2017

Til Marit Nybakk, AP,
Stortinget.

Jeg ser på nettaviser den 20.12. 2016 at du uttaler dette: «Hvor er Norge kommet når Per Willy Amundsen er blitt justisminister?» Ja, hvor er Norge kommet når mennesker har sittet på tinget i storparten av sitt liv og blitt mer og mer arrogante, og kjørt sine selvgode løp uten tydeligvis å bry seg med at samfunnet er i ferd med å rakne?

Hva har dere, som har kjørt landet som deres egen private lille hageflekk, skapt både her og i Europa? Er dere, og du, i stand til å innse hva som er resultatet av deres selvgode og arrogante politikk? Når nesten hele Stortinget og alle regjeringer gjennom de seneste tiårene har bestått av mennesker som har ønsket en fri masseinnvandring og det som har vært følgene av den, så blir det ramaskrik om der skulle komme noen inn i posisjoner som har et annet syn på fremmedgjøringen og avhendingen av landet enn hva som har vært politisk korrekt gjennom titalls år.

Kanskje Brexit og Trump varsler en gryende demokratisk våkning i Europa og Vesten, herunder Norge? Det er dette dere er så livende redde for. Demokrati er noe dere selv ønsker å definere ut fra hva som passer dere selv. Ikke noe som skal være en rettighet for den alminnelige borger. Maktelitens intoleranse overfor andres meninger og tanker, er så synlig for de fleste selvstendig tenkende mennesker i dette landet at det har skapt en politikerforakt og eliteforakt – som er sterk og tydelig voksende! Og den er så inderlig vel fortjent, etter mitt og mange sitt syn.

Og hva har du Marit Nybakk gjort i dine år på Stortinget som har gagnet samfunnet? Din plass har vel mest vært benyttet til selvros for deg og AP, og å rakke ned på meningsmotstandere, og til å feite opp egen bankkonto med? Og når ikke det ble nok så ville de altså tilgodese dere selv med to års etterlønn etter at de eventuelt ble sparket ut av tinget av velgerne. Om de da ikke skulle finne en ny dagdriverjobb på en krakk på et varmt kontor et sted ute i samfunnet. Og hva kan slike mennesker brukes til, om jeg må spørre, av samfunnsnyttig arbeid altså?

Med foraktlig hilsen
Norvald Aasen
Kvammen