Norge har ulovlige bomringer?

Publisert 18.10.2018
Foto: Sfm.no

Norge fikk EUs dispensasjon fra det opprinnelige direktivet for innkreving av bompenger. Men fikk Norge aksept fra EU til å lukke inne en by som Bergen i en bomring, som rammer enhver som beveger seg inn eller ut av byen, eller bare skal passere gjennom med annet reisemål? Kommunen dekker jo hele Bergens-halvøyen, med unntak av Os kommune i sør. Og uansett dispensasjon eller ikke – skal innkreving av bompenger IKKE være ferdselshemmende, dvs. ha til formål å hindre ferdsel.

I Bergen har nettopp dette – bl.a. mht. «rushtids-avgiften» vært gjort for å hindre ferdsel, dvs. biltrafikk, med det formål å styre transportbehovet til folk over på kollektive transportmidler, som slett ikke dekker alle steder og områder i byen hvor folk ferdes. Altså ferdselshemmende tiltak, som iflg. EU er ulovlig!

Et av de viktigste ankepunktene omkring bompengespørsmålet i Bergen, er jo det faktum at man KAN ikke på noen måte komme seg ut av fylket, uten å krysse en eller flere bompengeringer – dersom man bor på Askøy eller på Sotra. Man blir tvunget inn mot sentrum, i og med veiens geografiske beliggenhet mot et område som er innenfor bomringen! Selv om man ikke har interesse i å kjøre nært sentrum! Og man har heller ingen omkjøringsmuligheter i Bergen, slik som man har i Oslo med omegn!

Det er i all hovedsak et stort spørsmål: HVORFOR fikk det rikeste land i Europa tillatelse og dispensasjoner til å kreve inn bompenger i det hele tatt? Dette landeveis-røveriet har eskalert – og eskalerer fortsatt – hinsides all fornuft, og det finnes hverken mot eller vilje hos de folkevalgte til å avvikle hele galskapen! «Innkrevingen er vel etablert, – slik er det, og slik blir det!» sier de i Stortinget. Norge har så visst råd til å la staten ta regningen for ALT som heter vei, tunnel, bro og ferge i dette landet! EU bør rydde opp i det høyst illegale maktspillet myndighetene driver mot innbyggernes private økonomi! EU kan stanse innkrevingen med et nytt direktiv – og det bør skje snarest! En biltur fra Trondheim til Kristiansand koster 3.750.- i bompenger! Helt vanvittig!

Terje Haugom
Demokratene