Norge på salg: Alt skal bort!

Publisert 20.3.2019
Fotomontasje. Sfm.no

Der er visse områder i samfunnet som bør styres offentlig uten konkurrenter. Når man antyder noe slikt, vil vel høyresiden ha visse innvendinger og argumenter for at konkurranse er sundt, og at konkurranse senker prisene. Disse argumentene har gjennom årene vist seg ikke å være riktige. Og det er helt galt at private interesser skal sko seg på tjenester som det er mest riktig og naturlig drives av stat eller kommune.

Når det gjelder tradisjonelle statlige institusjoner tenker jeg i første rekke på jernbanen (tør man si NSB lenger?) – og Posten. Ja vi kan gjerne også ta med en vesentlig del av vannkraften. Alle disse tre fundamentale sakene er gradvis blitt oppløst til fordel for privat innblanding på forskjellig vis. Det har ikke vist seg å være særlig vellykket. Posten er blitt mer og mer utvannet og svekket de siste årtiene, og krympes stadig mer. Samtidig som service og effektivitet svekkes, øker portoen. Post i butikk kan ikke ordne alt som et rent postkontor kan. Og «konkurrenten» PostNord ser det ut til at folk flest er misfornøyd med av forskjellige grunner. Staten har i dag, mer enn noen sinne, råd til å stå som ene-eier av Posten, og Postbanken burde tilbakeføres fra griske DNB!

Solberg-regjeringens slakting av NSB ble benektet av en samferdselsminister for bare få år siden. Nå er det en realitet. Etter å ha splittet opp selskapet i en rekke egne «firmaer»  (9, om jeg husker riktig?) er ansvarsforholdet innen etatens mange sider spredt til alle kanter – man vet ikke lenger hvem som har ansvar for hva. Samtidig slippes et beryktet britisk selskap inn på angivelig gale premisser/konkurransevilkår og skal kjøre Sørlandsbanen. D.v.s. så heter det visstnok ikke lenger Sørlandsbanen heller. Den sittende regjeringen tåler øyensynlig ikke noe som har ordet «Stat» i navnet.  Statoil er som kjent blitt til Equinor – høres nærmest ut som navnet på et medikament – tas 2 ganger daglig mot smakløshet og tankeflukt!

Vannkraften trues også med utvanning i dobbelt forstand. Helt greit at dem som har mulighet til å drive små private kraftverk lokalt får gjøre det, men der bør også grensen gå. Når det gjelder det som en gang var Televerket har fått et mylder av konkurrenter på godt og vondt. Her ligger vi kanskje i et slags grenseland m.h.t. konkurranse-utsetting, selv om etaten fortsatt utmerket godt kunne være offentlig styrt som en enhet. Det ser jo ut til at Telenor har en viss overstyring på det meste, og har ikke akkurat styrt  særlig tillitsvekkende.

Når det gjelder kommunal drift, er der også visse samfunnsfunksjoner som naturlig hører hjemme under kommunalt eierskap og drift. Jeg sikter til busselskapene i de store byene som håndterer millioner av passasjerer pr. år. Nedleggelsen av f.eks. gamle gode Bergens Sporvei (slaktet av Høyre) var et veldrevet selskap med et godt utbygd rutenett. I løpet av de siste rundt 20 årene har der skjedd nærmest et utall fusjoner med andre lokale selskaper, som igjen er blitt til Skyss – overstyrt av Hordaland Fylkeskommune, og med Tide som personal-avdeling for de ansatte sjåførene m.fl. innen Bergen Kommune. Skyss har ikke vist seg særlig kompetent til oppgaven som ruteselskap-styrer, noe ikke minst daglige klager i avisene vitner klart om. Historiene er mange. Svært mange!

De siste 6 årene har vært en nærmest endeløs tabbetid fra regjeringen – noe både jeg og andre har skrevet rikelig om her i Samfunnsmagasinet. Det er med en viss gru jeg tenker på hvor mye mer som kan bli ødelagt hvis Solberg & Co får sitte også de neste 2 årene – for ikke å snakke om en eventuell ny periode. Fri og bevar oss fra det! Enhver ny regjering må nødvendigvis bli til det bedre. Verre enn de siste årene kan det neppe bli (?) Norge er på salg under mottoet «Alt skal bort» – en velkjent forretningsplakat. Kanskje der kan tilføyes en annen kjent en: «Vi rydder lageret for å få plass til nye varer». Bare det ikke ender med «Konkurs-salg»!

Wilfred Høsteland
(ikke sosialist!)