Norges regjering – Brussels største nikkedukke

Publisert 8.4.2019
Foto: Wikipedia

I følge rapporter fra Høyres nylige landsmøte, går partiet fortsatt inn for at Norge skal bli fullt medlem av EU. Høyres ledere og øvrige medlemmer vet utmerket godt at pr. i dag er omtrent 80% av Norges befolkning mot EU – og sannsynligvis er prosenten den samme også mot EØS-avtalen og Schengen-avtalen. Det er spesielt regjeringen Solberg som har vært en pådriver for medlemskap. Høyre har jo aldri brydd seg om hva et folkeflertall mener om noe som helst, jmf. partiets diktatoriske tvangs-sammenslåinger av kommuner og fylker mot klare folkeflertall!

Norge har til nå – uten et eneste veto – godtatt ca. 12.000 EØS-direktiver som er blitt norsk lov, og som i svært stort antall bryter med Norges Grunnlov! Norge pålegges 500 nye regelverk hvert år! Regjeringen Solberg holder på å lure Norge sakte og sikkert inn bakveien til EU-medlemskap. Slikt kalles landssvik – når folkeflertallet er klart mot, og Grunnloven bevisst (?) brytes gang på gang. Oslo er blitt en proforma hovedstad i Norge, – det er Brussel som er den egentlige hovedstaden.

Velgerne må nå ha helt klart for seg hvor farlig det er å la dagens regjering få fortsette også etter neste Stortingsvalg. Det kan allerede vises ved kommune/fylkes-valget til høsten. FrP uttalte tidligere, bl.a. ved Siv Jensen, at partiet egentlig var EU-motstander, men at medlemmene sto helt fritt – var uavhengige i den saken. Slik er det ikke lenger. Vi kunne ikke stole på FrP i den saken heller! Partiet er for lengst godt i lommen på Høyre. FrP er blitt en Høyrestyrt marionett. Og den norske regjeringen er en motstandsløs nikkedukke for Brussel!

Wilfred Høsteland