Norges selvråderett svekkes ytterligere

Publisert 24.1.2018

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge
Foto: Colourbox 
 
Nok er nok, Demokratene i Norge sier stopp. EUs byrå for energi ACER holder til i Slovenia. ACER har ikke bare en rådgivende rolle overfor EUs organer eller bidrar til utviklingen av nytt regelverk på energiområdet. Energibyrået har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som betyr et vesentlig inngrep i nasjonal styring og kontroll. 

ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

Norge er en stor energinasjon, og etter Russland den største og viktigste leverandøren til EU av gass. Med planlagte eksportkabler for strøm kan halvparten av norsk strøm eksporteres til EU. Det er i denne sammenheng vi  må se dette som et skritt for å skaffe EU kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere bruk. Konsekvensen er at Norges posisjon og selvråderett svekkes.

Ikke minst endrer dette rammene for norsk kraftkrevende industri, som er bygd rundt stabilt gunstige kraftpriser. I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. Med flere overføringskabler får vi et europeisk strømmarked med høye priser som ikke tar nasjonale hensyn. 

Jeg vil også kjempe for å få tilbake norske sjøfolk/arbeidere på norske skip og bli konkurranse dyktige på alle verdens hav. Demokratene i Norge vil også jobbe for å stoppe all eksport av norske velferdsordninger. Demokratene i Norge sier stopp ved å si opp EØS avtalen. Vi sier Norge først  – og vil kjempe for å trygge norske bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere.