Norsk ansvarlig politikk anno 2019?

Publisert 16.1.2019
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Colourbox

En ny og denne gang en fylkes- og kommunalvalgkamp, er så vidt kommet i gang. Den kan vise seg å bli en av de viktigste valgkampene etter den 2. verdenskrig. Det ligger an til mye bråk og ballade, særlig grunnet en sanseløs økning av bompenger over alt. Bompenger er i ferd med å rive vanlige menneskers økonomi i filler, og metningspunktet er for lengst nådd.

Den bebudete tvangs-sammenslåingen av flere norske fylker, har også satt sinnene i kok over det ganske land. Særlig gjelder det i vår befolkning langt oppe i våre nord- og nordøstlige landsdeler. Det er i en slik forbindelse at Høyre-statsråd Monica Mæland har bekreftet maktmisbruk. Vil du ikke så skal du, altså politisk voldtekt. Det handler om fylkene Troms og Finnmark.

I flere fagforeningskretser ulmer det også grunnet Norges EØS-avtale med den Europeiske Unionen. Norske politikere har de siste årene gjort rene knefall for maktapparatet som sitter i Brussel. EØS-avtalen er ikke lenger slik den var tiltenkt. EØS-avtalen skulle erstatte den tidligere frihandelsavtalen som Norge hadde før. I dag er EØS-avtalen en ren tvangsavtale.

Mange av våre rikspolitikere har allerede godkjent flere maktoverføringer til Brussel. Er det lov å spørre om de har gjort dette, for selv å unnslippe det ansvaret de har som folkevalgt? Hva skal vi da med et norsk storting, en norsk regjering og en norsk grunnlov, når man likevel blir overstyrt av et gigantisk og sanseløst høyt betalt makt- og byråkratiapparat i Brussel?

Den norske pengesekken for Norges del, er blitt stadig tynnere etter som årene har gått. Det finnes ikke lenger nok penger i felleskassen til å få dekket en rekke nasjonale behov. En av hovedårsakene er den enorme givergleden Norge har – globalt sett. Det øses ut milliarder av kroner over så godt som hele verden. Til og med velstående land får ”bistand” fra Norge.

Vil dette årets fylkes- og kommunevalg gi diverse partier en alvorlig lærepenge? Det kan se slik ut. MDG må i alle fall regne med mye motstand fra folk flest over hele landet. For tålmodigheten er i ferd med å renne ut på flere områder. Vi tar igjen med helse- og omsorgssektoren, skole- og undervisningssektoren, samferdselssektoren. Listen er lang. Godt valg høsten 2019.