Norsk barnevern har blod på hendene i generasjoner

Publisert 11.2.2019
Illus.foto: Colourbox

– Europarådet kritiserte Norge sterkt i 2015 for å ta ekstremt mange barn fra rom-folket. (NRK, Dagbladet, Aftenposten). – Boken ‘Sigøynerbarn’ Karoli, 2014. Så den virkelig ulogiske uttalelsen fra regjeringen i 2015:

’Den norske regjeringen skriver i et svar til Europarådet at de ikke registrerer mennesker etter etnisk tilhørlighet, og at de derfor ikke kan kommentere på opplysningene om at nesten halvparten av alle rombarn i Norge er eller risikerer å havne i fosterhjem’ Norge ratifiserte i 1999 konvensjonen som gir vern til minoritetsbefolkninger.

Hvordan skal den klare det uten å vite hvem som er i befolkningen? De registrerer dem ikke. ‘Fantastisk’ forklaring. Og hva er grunn til at disse er redde for å registrere seg selv? Det er kjernen.  I tillegg er det forbud mot rasediskriminering. Og tortur. Og folkemord. Kjernen i neste generasjon av norske romfolk er tatt av barnevernet. (Majoritetsbefolkningen diskuteres et annet sted).

Norsk barnevern har blod på hendene i generasjoner. Det handler ikke om for lite tid, for kort utdanning, for få stillinger. Nei. Det holder ikke. Det handler om noe annet. For dette har foregått i over 100 år. Så lenge venter ingen ansvarlige med å rydde opp i ”internproblem”, som tar livet av folk  Anonym