Norsk kirkemusiker-utdanning

Publisert 14.10.2019
Foto: Colourbox

Musikkhøyskolen og Grieg-akademiet m.fl. gir en god utdannelse til dem som vil bli kirkemusikere og organister. Men noen hull må fylles igjen, før undervisningen blir helt på topp.

For mange organister og kantorer av den «gamle» skole er de tradisjonelle pipeorgler de eneste saliggjørende. Og flere av nettopp disse dyktige – men høyst prinsippfaste – lærerne er nettopp av den «gamle» skolen. For dem er ikke utviklingen av «seriøse» orgler kommet lenger enn til moderne utgaver av de orgler karer som Johann Sebastian Bach og Dietrich Buxtehude spilte på, hvor da endringer som elektriske vifter til belgene og elektrisk registratur er så langt man kan strekke seg. Helst skal orgelet være mekanisk. Uansett – piper skal det være, om det tar plass, koster en formue, og krever dyrt, årlig tilsyn og vedlikehold – for ikke å gi menigheten frysninger under salmesangen. At det koster? Ja, men det er kirkevergens problem…. Og rådmannens.

Studentene bør få en likeverdig og seriøs undervisning i hva vår tids og framtidens digitale kirkeorgler kan framvise av muligheter og kvaliteter. For disse instrumentene er kommet for å bli. Og det blir stadig flere av dem – i nye kirker og kapell, som i gamle kirker med astmatiske orgler som knapt er spillbare. Studentene bør få lære de forskjellige digitale orgelbyggeres instrumenter å kjenne. For som hos tradisjonelle orgler er det også store forskjeller i kvalitet, klang, variasjons-muligheter, utførelse osv. hos de digitale. Det kan ikke bortforklares, men økonomi, minimalt vedlikehold og stor stabilitet og driftssikkerhet spiller en avgjørende rolle ved mange digitale orgel-kjøp. Dette bør være likeverdig undervisnings-stoff som det som blir viet pipeorglene.

Og det må skje uten noen form for sarkasme, ironi eller fordommer. Det må bidra til at den årelange stillings-krigen mellom pipeorgel-fanatikere («orgel-taliban») og dem som er positiv til orgel generelt – blir lagt død! Motstand mot orgler av vår egen tid og framtiden, skyldes som regel ren uvitenhet og frykt for hva andre kolleger vil si på foreningsmøter osv. Målet må være å komme dit svenske og engelske organister er kommet – de gjestespiller på hverandres orgler, uansett pipe eller digitalt, og er like gode venner og kolleger for det!

Når så studentene søker stilling, og ser at arbeidsplassen omfatter et digitalt orgel, skal de glede seg, ha et åpent sinn, og gå til sin gjerning med stolthet og ekte musikk-glede!

Terje Haugom
Pensjonert organist