Norsk logikk: Gjør din plikt, men krev ikke din rett!

Publisert 27.4.2021
Foto: Colourbox

Leder

Det gamle uttrykket «gjør din plikt og krev din rett», høres både klokt og fornuftig ut for enhver. I ordtaket ligger det en god porsjon logikk. De som var med på å bygge opp Norge etter den 2. verdenskrig, til den meget rike nasjonen landet vårt er blitt i dag. Har alle disse fått sine rettigheter som de egentlig hadde krav på? Svaret er et klart nei. Hvor mange år pågikk eksempelvis kampen for dem som hadde krav på krigspensjon for sine heroiske innsatser for kongeriket Norge under 2. verdenskrig. Og hvordan hadde landet vårt sett ut i dag om det ikke var for disse heltene, mennesker som satte sine egne liv på spill for å redde andre. De gjorde sin plikt, de krevde sin rett, men fikk de den? Svaret er nei.

Det finnes også et bibelsk uttrykk som med rette kan benyttes i dagens samfunn. Der heter det nemlig at, ”den som lite har skal resten fratas, og den som mye har skal mer få”. I Norge har dette uttrykket blitt en bitter realitet for svært mange. Vi har nemlig ikke lik velferd for alle i landet vårt. Dette er fakta som enhver folkevalgt må ta innover seg. Landets nåværende pensjonister, de som i årevis har gjort sin plikt for fedrelandet, har ikke fått de rettighetene de lovmessig har krav på. I tilfelle pensjonistene, snakker vi faktisk om et reelt tap av økonomiske rettigheter på langt over 500 milliarder norske kroner siden slutten av 1960 tallet.

Hvilken lovlig rett har våre stortingsrepresentanter og den norske staten til å samordne pensjoner, og gjennom denne, regelrett stjele et større antall kroner fra hver eneste gifte eller samboende pensjonist og trygdemottaker – hver eneste måned? Pensjonister har fortsatt egne personlige rettigheter i henhold til regelverket, og helt uavhengig av deres sosiale status. Og hvor i ekteskapsloven står det forresten at den norske staten har rett til å ta ut et månedsgebyr fra hver av ektefellene, men etter at de begge får pensjon? Da disse pensjonistene var i fullt arbeid, så var de hver for seg pliktig til å betale inn både skatter og trygdeavgifter. Kampen for fjerning av all samordning må derfor intensiveres, mulig ved hjelp av rettsapparatet. Og det vil de av Stortingets representanter som godkjenner et slikt gjennom simpelt og pill råttent tyveri, få merke med tiden.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen