Norsk Narkotikapoliti Forening (NNPF) bør bytte navn

Publisert 9.9.2019
Kilde: Mynewsdesk
Foto: Sfm.no/Olav Martinussen

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ikke lenger kan ha ordet “politi” i navnet sitt etter innblanding i Unge Venstres skolevalgkamp.

Unge Venstres «Legalize it»-kampanje – illustrert med en tegning av en joint holdt mellom to fingre – skapte enormt engasjement under forrige ukes skolevalgkamp. Ungdomspartiet ble hindret fra å argumentere for lovlig salg av cannabis, og opplevde ubehagelige oppringinger fra politiet og fysiske konfrontasjoner med skoleansatte. Skandalen endte med at statsminister Erna Solberg gikk ut og forsvarte ungdomspartiets rett til å ytre seg, selv om hun ikke var enig i budskapet

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) gikk søndag hardt ut på sin nettside mot Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) – en sivil interesseorganisasjon som jobber aktivt for å forhindre både avkriminalisering og legalisering av ulovlige rusmidler. I blogginnlegget skriver FTR at NNPFs rolle som pådriver for sensuren av Unge Venstre er uforenlig med hvordan NNPF blir oppfattet. De ber nå Politidirektoratet anmode NNPF om å fjerne ordet “politi” fra navnet.

“Siden NNPF er en sivil forening, er de ikke bundet av reglene for hva politiet kan si og gjøre politisk. Samtidig kaller de seg en politiforening, og mange av talspersonene er politifolk, slik at de lett kan oppfattes som del av politiet,” sier leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr.

Filter Nyheter kunne forrige uke avsløre at Norsk Narkotikapolitiforening kontaktet Rogaland fylkeskommune med påstander om at skolene ville bryte opplæringsloven hvis Unge Venstre fikk promotere cannabislegalisering under skolevalgkampen. Samme juridiske begrunnelse ble deretter gitt av fylkesutdanningssjef Joar Loland i en e-post til skolene om at “agitasjon for legalisering” ikke ville aksepteres.

Både kunnskapsministeren og politidirektøren har senere presisert at hverken opplæringsloven eller andre lovbestemmelser gir hjemmel for sensur av Unge Venstres budskap, som er vernet av ytringsfriheten i menneskerettighetene og Grunnloven § 100.

“At NNPF kontakter fylkeskommunen på denne måten og ikke bare oppfordrer til grunnlovsbrudd, men også viser til uriktige hjemler, er svært problematisk. Vi kan ikke utelukke at fylkeskommunens ansatte lyttet til NNPF fordi de oppfattet dem som politi,” sier Spinnangr.

FTR peker i blogginnlegget på at NNPF flere ganger tidligere har forsøkt å innskrenke sine motstanderes ytringsfrihet, blant annet ved å be utesteder innføre forbud mot klær med legaliseringsvennlige budskap, og ofte har opptrådt i sammenhenger der det er uklart om talspersonene representerer politiet eller foreningen.

“Rollen som politi er ikke noe en legger fra seg på fritiden, og når foreningens navn i tillegg gir inntrykk av å representere en yrkesgruppe, bør det være grenser for både metoder og synspunkt,” sier Spinnangr, og viser til at NNPF er nesten den eneste organisasjonen på rusfeltet som fortsatt vil straffeforfølge rusmiddelbrukere.