Norsk rettsvesen anno 2017

Bergen. Publisert 4.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media 

Disse såkalte moromennene med Per Inge Torkelsen i spissen har vunnet frem i det norske rettssystem med å ha rett til å kalle en frisør i Rogaland for nazi-frisør fordi hun ikke ville stelle håret til en tildekket muslim. 

Å bli kalt nazi i en eller annen sammenheng er svært grovt – ja noe av det groveste man kan kalle noen i dag. Det er i høy grad ærekrenkende og sikkert også psykisk belastende for nevnte frisør. Jeg tror ikke at hvis det hadde vært en annen person – som ikke hadde fornærmet en muslim (!) men som likevel hadde blitt kalt nazi, så hadde fornærmete vunnet saken. 

Her ser man ganske klart et rettsystem som er begynt å bli dratt ned i dragsuget av vår stadig økende venstreorienterte muslimtilbedelse – m.a.o. en del av snik-islamiseringen av vårt land! Per Inge Torkelsen og hans medsammensvorne og selvbestaltete «komikere» representerer noe av det mest avskyelige og lavtstående innen underholdning som finnes i dag.  Hadde Torkelsen & Co blitt kalt nazi av andre, ville nok saken ha blitt ganske speilvendt – de hadde ikke funnet seg i det.

Jeg vil bare i korthet hilse til den aktuelle Rogalands-frisøren og støtte henne i at hun selv bestemmer hvem hun vil betjene i sin egen bedrift. Hadde hun fått besøk av en person med hakekorset på armen eller brystet, ville hun berettiget også kunne si nei til å betjene ham/henne. Da tror jeg nok sikkert at hun hadde vunnet saken! Med denne saken har norsk rettsvesen sunket et kraftig hakk nedover – enda en gang! Et slikt rettsvesen kan man selvsagt ikke ha tillit til!