Norske hytteeiere i Sverige må få kompensasjon

Publisert 10.5.2021
Illus.foto: Colourbox

Tiden er inne for å gi norske hytte-eiere i Sverige kompensasjon for koronatap. Reglene om innreisekarantene for norske hytteeiere i Sverige er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Et så stort inngrep i den personlige friheten, bør kreve en erstatning fra myndighetene for kompensasjon for de faste avgiftene man uansett har måtte betale siden korona-bestemmelsene begynte.

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført. Domstolen har nå konstatert inngrep i helt grunnleggende rettigheter og samtidig påpekt at inngrepene mangler begrunnelse. Dette viser at man må innse at bestemmelsene straffer disse hytteeierne hardt.

Dagens regler innebærer at man kan dra på en dagsreise til hytta i Sverige for nødvendig vedlikehold, men ikke overnatte. Dersom man overnatter, må man i karantene når man kommer tilbake til Norge.

Kjernespørsmålet har hele tiden vært reise på dagsturer for å foreta strengt nødvendig vedlikehold. Når man først har kommet og overnatter der, utløser det karantene. Det er jo ingen logikk i det. Man blir jo ikke smittet på egen eiendom hvis man ikke har noen nærkontakter der. De fleste av smittevernreglene er jo basert på tillit.

Karanteneplikten ved overnatting er i utgangspunktet unødvendig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn. Myndighetene må nå komme hytteeierne i møte for å diskutere inngrepets styrke og varighet og videre imøtekomme dem med kompensasjon for de avgifter de har måtte betale i tiden hytteforbudet har eksistert.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting