Norske klage- og kontrollinstanser!

Publisert 8.9.2017

Illus.foto: Pixabay
Av Noralf Aunan FBR (Forening for bedring av rettssikkerheten)

Det er dessverre mange forhold som ikke fungerer tilfredsstillende i dagens Norge, og da er det meget viktig å finne årsaken, for derved å kunne forbedre forholdene.

V i har mange klage- og kontrollinstanser, som egentlig skal forbedre uakseptable forhold som avdekkes, men hvorfor skjer det ingen vesentlige forbedringer? Kan da klageordningene fungere som de bør? Det er også et spørsmål om reaksjonene på avslørte uakseptable forhold er kraftige nok?

Med alt for dårlig klagebehandling og direkte fraværende forbedringer på de aller fleste klager, er det lov å spørre om all klagebehandling bare skal gi inntrykk av en reell klagemulighet!

Advokatforeninga har for eksempel en to-trinns klageinstans for all advokatvirksomhet, men sjekker man tilgjengelig informasjon er det nok meget langt mellom de som får medhold i sine klager. Den generelle tilliten blant vanlige advokatbrukere, er nok meget dårlig, og det er dessverre meget vanskelig å kunne anbefale en advokat!

Det er også viktig å vise til at ca. 20 – 30 advokater mister sin bevilling hvert år. Det ble opplyst av generalsekretæren i en prat med Torp i NRK for noen måneder siden. Her er det heller ikke klageinstansen som er hovedgrunnen for tap av bevillingene, for her er det nok først og fremst uakseptabel håndtering av penger som er avgjørende.

Hvis klageinstansen for advokater hadde fungert som den egentlig skal, så hadde advokatstanden stått frem som eksemplariske, men det er som kjent ikke slik det er!

Fylkesmennene er klage og kontrollinstans for norsk barnevern (bv), og her har vi dessverre samme forhold som for advokatene. Ingen offentlige stilles til ansvar, uansett hvor mange og alvorlige lov og regelbrudd som blir avdekket. Representanter for Fylkesmannen tar gjerne noen samtaler med kommuneansvarlige, og dermed fortsetter gjerne forholdene som tidligere.

Norsk bv burde også vært eksemplariske, hvis Fylkesmennene hadde fungert opp seriøst som klage og tilsynsorgan. Nå bevises dette klart og tydelig med de 9-10 bv-sakene mot Norge i EMD-domstolen. Regner med avgjørelsene i løpet av året.

Her er det vist til to forhold hvor klagemulighetene klart avslører hvor dårlig de fungerer, og det er dessverre tilsvarende forhold i de aller fleste sammenhenger. I dagens samfunn må faktisk alle og enhver blant offentlig ansatte både kontrolleres og stilles til ansvar når lover og vedtekter brytes!

Det skal som kjent være likhet for loven, men slik fungerer det dessverre ikke dagens Norge, og det er faktisk meget lenge siden det var akseptable rettslige forhold her i landet!