Det norske pensjonsranet fase 1 og fase 2!

Bergen. Publisert 23.3.2017

Av Terje Haugom. Pol. Kommentator MOD
Illlus.foto: Colourbox

Tidligere har utgiftene til offentlig tjenestepensjon vært samlet under budsjettposten til Statens pensjonskasse, men nå er de fordelt på de ulike direktoratene og departementene. Målet er å synliggjøre pensjonsutgiftene for virksomhetene, men Vedum aner en annen og mørkere grunn. Han mener endringen er en dårlig forkledd unnskyldning for å kunne kutte i pensjonen ved neste korsvei, skriver Dagsavisen. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener dette er starten av et pensjonsran.

SP-lederen har nok rett! Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) velger å kalle det Pensjonsran – fase 2. For fase 1 har nemlig vært aktivt i lengre tid. Og det er en sviende sannhet for alle gifte og samboende pensjonister. Regjeringen – både de tidligere og nåværende – har nemlig funnet ut at når pensjonistpar lever – dvs. begge to, gifte eller samboende – har de det økonomisk bedre enn enslige pensjonister. Derfor stjeler staten fortsatt 10 % av gifte og samboende pensjonisters pensjon før skatt! Mens enslige får beholde 100 % før skatt! Alle arbeidstakere har – gjennom sin yrkesaktive tid – betalt sin rettmessige andel til sin pensjon – uavhengig av sivil status. Da har selvsagt alle pensjonister rett på sin 100 % fulle pensjon – uavhengig av sivil status! Så trekkes en lav og rettferdig skatt til fellesskapet. Men – her ser vi altså statens Pensjonsran fase 1.

Det virker som om SP står alene om å kjempe mot vindmøllene mht. fase 2. Det gjør de ikke! MOD oppfordrer alle landets pensjonister til å stå fram og kreve at dette ranet – fase 1 – blir oppklart, avviklet, – og tilbakebetalt, og at vi alle støtter SP i kampen mot fase 2!

Redaktørens merknad: Det Stortinget og Regjeringen her gjør, er å fortsette ranet av landets pensjonister som deres forgjengere har gjort før dem i mange år. Det er direkte hoderystende å registrere den totale mangelen på respekt og takknemlighet også fra dagens politikeres side overfor dem som bygde opp den norske velferdsstaten, som også har gitt rene latsabber som aldri har villet arbeide penger til å leve av. Beklager ordbruken men det er også iskalde fakta. Mennesker med sykdom skal selvsagt ha rett på et anstendig liv og midler til å leve av. Det burde ikke være slik i Norge, landet som ellers er så flink til å klage på alle andre, men selv nekter å rette opp grov urett når slik påpekes. Moralen til norske politikere er skremmende lav – eller ikke-eksisterende. Igjen harde ord, men slik sannhet må selv dypt partitro velgere tåle å lese. Red.