Ny teknologi, – men hva så?

Publisert 22.10.2018
Foto: Sfm.no

Regjeringen etterlyser nye løsninger på spørsmålet om hvordan vi skal kunne ta bedre vare på vår klode, vårt klima og miljø. Det er et faktum at mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren må reduseres, for å unngå at kloden blir for varm. Ny teknologi finnes det flere av! Men dobbelt-moralen hos myndighetene og næringslivets ledelse setter en stopper for å ta ny teknologi i bruk.

Vi i Demokratene har flere ganger påpekt – fordi flere av oss er teknisk interesserte, og følger med i timen – at f.eks. brensel-cellen til bruk i bil er en god løsning, fordi: Drivstofftanken fylles med rent, av-ionisert vann. Vannet ledes inn i den lille reaktoren – brensel-cellen – som spalter vannmolekylene i hydrogen og oksygen. Hydrogenet går direkte til forbrenning i sylinderne (slik bensin og luft gjør det), eller driver en forbrenningsmotor som via generator lader batteriene til bilens evt. el-motor. Oksygenet ledes ut gjennom «eksosrøret» sammen med vanndamp – det eneste som hydrogen-forbrenningen slipper fra seg. Nullutslipp!

Foreløpig er kun proto-typer av slike biler laget. Hvorfor det? Jo, fordi – som oljeselskapene, myndighetene og «dukke-førerne» i verden sier: OLJEN skal brukes først! Punktum! Dette vet representantene i «klima-panelene» veldig godt om, men ingen våger å ta opp kampen mot stor-kapitalen! Fine idéer, floskler og propaganda om at «forbruket av fossilt drivstoff og mengden av CO2 må ned, og vi må alle bidra til det», maser politikerne om, men INGEN av dem ser hva som faktisk er mulig å gjøre! Transport og biler av alle typer MÅ vi mennesker ha, og da må noen våge å ta dette over til handling!

I verdens-havene er det plenty drivstoff. Ferskvann må forbeholdes drikkevann for folk og dyr. Bio-drivstoff vil ødelegge moderne forbrennings-motorer, og dyrkbar jord må brukes til mat – ikke planter til drivstoff! Destillasjon av sjøvann er det som må til! Det burde være fullt mulig for alle raffinerier i verden – også i Norge – å bygge om deler av anlegget til destillasjon av sjøvann, samt foredling av produktet vann, som så kan fraktes til «bensin-stasjonene» for salg – til rimelig pris. Med litt fargestoff-tilsetning blir man ikke fristet til å fylle tanken med hageslangen! (Jfr. avgiftsfri diesel.) Dette KAN være framtidens løsning for all hjul-gående transport, DERSOM politikerne ikke er for feige til å ta opp kampen mot olje-sjeiker m.fl.! Demokratene lufter derfor nettopp dette!

Terje Haugom, Demokratene.