Odelsjenta fra Ørskog rører på seg igjen!

Publisert 9.6.2018
Av Per H. Midtgaard
Foto-Frp-Bjørn-Inge-Bergest

Medfører det riktighet at Sylvi Listhaug har uttalt: ”Dersom Jonas Gahr Støre ble statsminister, så ville det være en stor ulykke for landet. ”Påstanden blir da litt hypotetisk, all den tid at Støre aldri har vært i denne stilling før. Men han har vel så lang statsråderfaring som Erna Solberg hadde da hun kravlet opp på statsminister – krakken. Og det har da gått bra. Erna gjør en frem ifra bra jobb, ingen tvil om det.

I hvilken grad Sylvi Listhaug har vært en lykke eller ulykke for landet, kan i høyeste grad diskuteres. Jeg skal avstå fra å helle salt i et åpent sår. Hver enkelt får bedømme det selv. Det å kunne forutsi om enn politiker kan bli en god eller dårlig statsminister, er det umulig å spå. I tiden etter 1945 har vi hatt ikke mindre enn 22 statsministerperioder. 5 av disse har sittet mer enn en periode: Einar Gerhardsen 4, Gro Harlem Brundtland 3, Trygve Bratteli 2, Jens Stoltenberg 2 og Kjell Magne Bondevik 2.

Tilfellet vil det slik at alle disse statsministerperiodene har vært ledet av Arbeiderpartiet, med unntak av Krfs Kjell Megne Bondevik. Som en – periode – statsminister har vi hatt ytterlig to fra Arbeiderpartiet, nemlig Odvar Nordli og Torbjørn Jagland. De borgerlige har også blandet seg inn en to tre ganger. Mest markante av disse har vel vært Kåre Willoch og Per Borten, som hver for seg satt i en periode og knapt nok det. John Lyng og Kings Bay har vel liten betydning her. Det samme har vel det korte innhoppet til Jan P. Syse. Så Sølvi Listhaug og øvrige Frp’ere, høyrefolk og forvillede venstrefolk, behøver ikke å miste nattesøvnen av angst for at Norge går til grunne om det skulle komme en statsminister fra Arbeiderpartiet.