Og hvordan løser de dette i Bergen?

Publisert 6.12.2019
Foto: Sfm.n0

I Vestlandsrevyen onsdag 4. desember forteller byråden om «byvekstpakken», som er stipulert til 13 milliarder, med bl.a. bybane «i alle himmelretninger». Det er i denne anledning høyst betimelig å stille spørsmålet: Hvordan løser byrådet dette? Hvordan går regnskapet deres opp? Har de fått statlige garantier for 100% finansiering av luftslottet? Eller er det bilistene som nok en gang skal betale blodpenger i form av økte takster og ørten flere bomringer i astronomisk antall? Hvorfor skal de folkevalgte presse mer bybane på folk som ikke vil ha, men har gitt klart uttrykk for at de vil ha et fleksibelt buss-system i stedet?

Og når det så bestemmes at man skal tvinge i gang bybane til Åsane, hvorfor bruker de ikke den ferdige tunnelen fra Jernbanetomten til Bontelabo – med underjordisk stasjon ved Fløibanen -, i stedet for å bruke langt flere millioner – på å grave i stykker Bergen Sentrum?

Dersom byrådet våger å øke bompengebelastningen i Bergen kommune med mer enn det som allerede er altfor mye, skal man ikke se bort fra at næringsdrivende – å særlig de innen transport og mobilkran – kommer til å vise muskler, og det atskillig mer enn før. Blokader med låste mobilkraner vil merkes i rushtiden, der eierne tar med seg nøklene på kafé… For hvem skal da kunne fjerne dem? Hva må til for at folk i Rådhuset skal forstå hva borgerne mener?

Byrådet i Bergen må nå etter hvert begynne å tenke på hva som er best for byens borgere – også de som bor i utkantene. Et buss-system i alle bydeler, med små mate-busser som kjører hyppige runder i boligstrøk, og frakter passasjerer til og fra terminaler – for overgang til og fra ekspressbusser ville lønt seg stort! Og i Sentrums-regionen bør trolley-busser være beste løsning! Miljø-vennlig, rimeligere, og langt mer fleksibelt! Uansett – folk må få velge selv sin egen transport, og så må byrådet nå etter hvert la el-bilister betale for seg – likt med alle oss andre! Deres urettferdige goder rammer kommunens inntekter unødvendig. El-bilene sliter også asfalt, og tar plass overalt. Nok er nok!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.