Også Norge først, eller alltid sist – som vanlig?

Publisert 11.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no/Jan Hansen

USA’s president Donald Trump blir beskyldt for proteksjonisme – en del av følgende av hans «slagord» og politikk «USA first». Det spørs om ikke norske politikere har en del å lære – og å tenke over – når det gjelder flere sider av dagens politikk? Å ville sette sitt eget lands interesser først er jo noe som et hvert land egentlig har en plikt å gjøre uten å bli beskyldt for verken proteksjonisme eller egoisme. Det er politikernes første og største ansvar og forpliktelse å føre en politikk til sitt lands beste. Det behøver jo ikke å bety proteksjonisme.

Når man ser på den ofte ansvarsløse politikken som i dag føres av norske rikspolitikere, kan man med god grunn se nærmere på begrepet «Norge først». Når jeg sier ansvarsløs politikk så sikter jeg i første rekke til norsk knefall for EØS-direktivene og en rekke andre pålegg, og anbefalinger som diverse europeiske institusjoner dels pålegger og dels anbefaler norske politikere å gjennomføre. Det begynte sannsynligvis med regjeringen Gro Harlem Brundtland og har siden fortsatt – inntil det på en del områder har tatt ren skjær overhånd under dagens sittende regjering.

Flere sider av vårt arvesølv trues med å bli gitt bort – enten til styring fra andre land (les Brüssel) eller norske kjerne-institusjoner skal utsettes for konkurranse som mer eller mindre vil umyndiggjøre og/eller svekke norsk styring. Noen få stikkord her er norsk vannkraft og NSB. Sistnevnte er allerede sterkt utvannet ved oppdeling av ansvarsområder – noe som helt klart er begynnelsen til noe enda verre på sikt. Hvis norske politikere skal føre en ansvarsfull og tillitsvekkende politikk, er det på høy tid at spørsmålene tas opp om fortsatt norsk Schengen-samarbeid og EØS-medlemskap etter dagens mønster. Begge disse sidene har så langt påført Norge ufattelig mange problemer og enorme utgifter – noe som til i dag bare har øket og som fortsatt vil øke dersom det ikke stoppes!

Det er fullt tillatt og egentlig også riktig at vårt eget lands og folks beste skal prioriteres. Dette er en positiv form for «egoisme» – hvis det kan kalles egoisme.  Vi har valgt politikerne inn i sine posisjoner for å tjene land og folk – ikke som det i stor grad er blitt; – at de gradvis gir fra oss makt og myndighet til utenlandske hender – bl.a. ved å lure Norge inn i EU gradvis ad bakdøren. Det er nemlig det som holder på å skje hvor mye politikerne prøver å benekte det! Så langt har ikke Norges ve og vel blitt satt først de siste drøye 20 årene. Norge har mer og mer blitt en utenfor-styrt nikkedukke for en union vi ikke er medlem av, og som det klare folkeflertallet heller ikke ønsker at landet skal bli medlem av! Så la oss satse på politikere og partier som tør å proklamere «Norge først» – og som tør å vise at de mener det!