Omsorgens pris

Publisert 25.3.2021
Foto: Colourbox

Det er særdeles trist å høre om norske barn og unge som har sjeldne sykdommer, og at myndighetene bestemmer at Norge ikke har råd til behandling, fordi medisinene er så kostbare. I de fleste tilfeller er slik medisinsk behandling det eneste som kan gi dem et bedre og verdig liv. Ingen av dem kan hjelpe for at de er født med – eller blitt rammet av – slik sykdom. Den er uansett ikke selvpåført. Og det er en skam at nasjonen Norge nekter disse alvorlig syke barna adekvat hjelp, når det sendes milliarder til bistand over hele kloden. Helt uakseptabelt!

Det er også trist å vite at tusener av norske kvinner og menn – helt ned i ung alder – ruser seg på alt fra alkohol til tunge narkotiske stoffer, og blir slave av det. De plager, sykdommer, lever- og hjerne-svinn disse menneskene lider av, er selvpåførte. Med svak selvrespekt er det lett å si JA når man skulle sagt NEI. Men rusomsorg har vi i Norge. Sprøyterom, metadon og frivillig behandling for avrusing. Ingen skal våge å påstå at rus-avhengighet ikke er et samfunnsproblem. For å leve fra dag til dag, trenger disse menneskene penger til piller eller neste skudd. Mange tyr til kriminalitet for å skaffe seg penger. Og familie og nærmiljø lider. Norge burde innføre tvungen behandling, med oppfølging og etterkontroll. Samfunnsøkonomisk vil Norge tjene på det, og de som før var slaver av rusen, ville – i de fleste tilfeller – få et bedre liv. Og lovens strengeste straff burde idømmes langere, mellom-menn og dem lenger opp i pyramiden. En klappjakt på slike som ødelegger andres liv, bør iverksettes.

Myndighetene våre – med regjering og storting i spissen – bør snarest bestemme å gi hjelp til de svakeste blant oss, uansett hva medisin og behandling koster. Og folk som påfører seg selv og andre et dårlig liv pga. egen svakhet og dumskap, bør ikke sys puter under armene. Ingen av dem bør få velge selv, men rett og slett tas under behandling – både for egen og samfunnets skyld. Og de som vil ha frislipp av cannabis, bør gå en alvorlig runde i tenkeboksen!

Terje Haugom, medlem Demokratene.