Oslo sentrums dødskamp

Publisert 10.5.2021
Foto: Sfm.no

Oslo sentrum – en gang et levende sentrum, med handel, og trivelig bo- og arbeidsmiljø. Så kommer et av de mest bilfiendtlige mennesker til makten som byråd. Et gedigent feilgrep fra velgernes side! Verdenshistorien kjenner mange eksempler på maktsyke personer, både innen politikk og religion. Vi vet hvordan maktsyke og blind tro på egen overbevisning tok livet av 6 millioner jøder. I USA har vi flere eksempler på religiøse ledere (guruer) som har overbevist sine trosfeller om at det beste bare kunne oppnås ved kollektivt selvmord.

Ikke alle med hinsides tro på egne idéer går så langt. Men likevel – i vår hovedstad har vanlige mennesker fått oppleve hvordan en byråd fra MDG har utøvd sin gjerning i den grad, at det gjør livet surt og håpløst for tusener av beboere, arbeidstakere, varehandel og transport. 5000 parkeringsplasser er fjernet, flotte trær som skapte trivsel og miljø er fjernet – utelukkende for å gi plass til byrådens sykelige krav til sykkel-traséer overalt. Og – nå vil samme parti bygge fortetningsblokker uten parkeringsplasser! Uten bilen stopper jo Norge – det er MDG helt stokk blind for!

Stortingspolitikere er rystet og sinte, folk er oppgitte, og byråden og hennes medsammensvorne durer videre for å bli kvitt all biltrafikk i hovedstaden, med blind tro på at Oslo skal bli syklistenes og fotgjengernes Mekka. MDG-viruset har allerede spredd seg eksempelvis til Bergen, hvor det ligger an til et liknende utbrudd. Maktmisbruk og dyp uforstand satt i system, initiert av personer med et sykelig hat overfor motoriserte kjøretøy, og blind tro på det de selv kaller «miljøvennlig politikk».

I virkeligheten framstår dette som en halv-religiøs ideologi, som mennesker med lav virkelighets-forståelse lar seg bondefange av. Kun stemmesedler ved valgene kan gjøre slutt på slike overgrep mot demokrati og sunn fornuft. Fornuftige borgere i Oslo og Bergen må bruke sunn fornuft ved de kommende valg, dersom byene skal overleve – og borgernes mulighet for å bruke sin bil – som det de var, før ulykken.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.