Østlands-tilsnikelser på Vestlandet

Publisert 24.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Harr’u lurt på åffer vi må værra belemra med østlands/Oslo-sjargonger i alle sammenhenger på andre kanter av vårt landstrakte land? Utenlandske tegneserier er ofte oversatt med Østlands/Oslo-uttrykk/sjargong som er fremmed for oss her på Vestlandet.

Det er artig å ha Andy Capp tilbake i Bergensavisen, men han er da ikke fra Oslo-kanten. Donald Duck er fra Andeby – ikke fra Andebu, så østlands-uttrykk er heller ikke relevant her – filler’n og! Når han kjører trillebåra bortover gata i sola, da ær’n utvilsomt i Oslo. Vi vestpå – ikke minst i Bergen – bruker ikke alle disse unaturlige hunkjønns-ordene.

Skal man betale på en automat – f.eks. på et legesenter i Bergen, så er det forsyne meg en østlandsstemme som informerer der også.  Ringer man til et eller annet firma i Bergen, så er automatsvareren også en østlandsstemme. Da er man frista til å kutte kaber’n.

Navlebeskuelsen øst på – og i særdeleshet i Oslo – er jo velkjent.  Alt utenfor den snevre bygrensen er jo distrikts-Norge – tror de.  Da kan andre altså bare herses med – på østlandsk/Oslo-dialekt.  Er der noen som gidder å gjørra et fremstøt for å få disse sakene m.fl. nøytralisert?

Kan det være/værra en idè å pepre østlendingene med typiske Bergens-uttrykk?   Då skulle di fordondremeg få nokke te å gruble over!  Finn frem løvangen og sop østlandsutrøkkene ner i et bekkalokk. Så får vi se om di beliter seg!