Pensjonistforbundet ber om 400 millioner til sårbare eldre

Publisert: 13.5.2020
Kilde: Mynewsdesk
Foto: Colourbox

Pensjonistforbundet ber regjeringen avsette 400 millioner kroner i en tiltakspakke til kommunene, øremerket sårbare eldre. – Det er viktig at alle sårbare grupper blir ivaretatt i forbindelse med korona-pandemien, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Pensjonistforbundet er glad for at regjeringen har besluttet å bevilge 400 millioner kroner til sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene. Det er svært viktig av vi som samfunn nå sørger for å hjelpe innbyggere som har fått ekstra vansker. I tillegg til barn og unge, er det også mange eldre som er hardt rammet av den situasjonen landet nå befinner seg i. Vi ber derfor om at det bevilges midler i samme størrelsesorden til en tiltakspakke rettet mot sårbare eldre.

Eldre er svært hardt rammet, både av pandemien og tiltakene som er innført. 35-40 prosent av pensjonistene er aleneboende mot 18 prosent av befolkningen for øvrig. Mange eldre sliter med ensomhet, frykt og isolasjon, og har tunge dager. Kulturaktiviteter er avlyst og lokale møtesteder som kafeer, eldresentre og dagsentre har vært stengt i to måneder. Samfunnet har vært gjennom et kvantesprang på den digitale fronten, men eldre som gruppe kjennetegnes av lav digital kompetanse og har ikke den samme muligheten til å sosialisere med venner og familie på digitale flater.

Vi hører om uverdige forhold innen eldreomsorgen – om eldre som mottar hjemmetjenester som ikke har fått rengjort boligen på flere uker, og som heller ikke har fått hjelp til å dusje. Beboere på sykehjem har vært nærmest totalt isolert fra omverden, uten mulighet til å få besøk av pårørende.

Den gradvise gjenåpningen av samfunnet er i gang. Vi vil få en to-delt utvikling fremover; De fleste vil gradvis gå tilbake mot en normal tilværelse, mens eldre over 65 år ikke kan gjøre det fordi de fortsatt risikerer en dødelig sykdom. Da er det viktig at samfunnet tilrettelegges med omtanke for personer i risikogruppen.

Pensjonistforbundet ber derfor om at kommunene får overført 400 millioner kroner til en tiltakspakke rettet mot sårbare eldre, både de som bor hjemme og på institusjon. Midlene skal benyttes til å gi eldre hjemmetjenester som de har gått glipp av de siste månedene, som dusjing og vask av hjemmet, aktivitets- og kulturtilbud, etablering av «Sterk og stødig»- grupper, digital opplæring, informasjon og andre tiltak som kan avdempe de konsekvensene som koronasituasjonen har for eldres helse og velferd. En andel av midlene bør øremerkes eldrerådene slik at de eldre selv kan avgjøre hvordan midlene skal anvendes i deres lokalmiljø.