Pensjonistforbundet villeder gifte og samboende pensjonister

Publisert 4.11.2020
Illus.foto: Colourbox

Den 2.11.2020 mottok sfm.no en pressemelding fra Pensjonistpartiet via MyNewsDesk. Her ble det slått stort opp om en sak med overskriften «Snart står slaget i Stortinget – blir samordningsfellen fjernet?». Dette skal ifølge forbundets pressemelding skje den 11.11.2020.

Ifølge overskriften kan enhver meget lett få inntrykk av at dette gjelder all samordning av pensjoner, og som for lengst er bevist og dokumentert av sfm.no som «lovstridig». Pensjonistforbundet villeder imidlertid både gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere med sin pressemelding, som også ligger ute offentlig på Internett.
Link: https://www.mynewsdesk.com/no/pensjonistforbundet/pressreleases/pressekonferanse-03-dot-11-snart-staar-slaget-i-stortinget-blir-samordningsfellen-fjernet-3047721

Den omtalte «samordningsfellen» som forbundet hevder også støttes av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, omfatter nemlig ikke alle. Den omfatter kun statlige ansatte som er født mellom 1944 og 1962 og deres tap av tjenestepensjon ved å stå lengre i arbeid. Vel og bra det! Men hva med de øvrige tusentalls pensjonister og trygdemottakere som frastjeles penger hver eneste måned?

Sfm.no er igjen meget skuffet over både Pensjonistforbundet og de fleste politiske partiene på Stortinget. Til tross for gjentatte meldinger, med dokumentasjon, at samordning av både grunnpensjoner og andre pensjoner er helt klart lovstridig, så reageres det overhode ikke fra hverken Stortinget eller Pensjonistforbundet, et forbund som liksom skal tale alle pensjonister sin sak. Pensjonistforbundet viser igjen klart og tydelig at dette også godtar diskriminering og lovstridigheter.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og hans juridiske stab, bør snarest sette seg ned å lese grunnlovens § 98, videre § 3.2 kapittel i lov om folketrygd (hvor ren forskjellsbehandling tydelig framkommer), og særlig § 1.1 i «loven om samordning». Da vil de kanskje en dag oppdage det som sfm.no har påpekt helt siden våren 2014, altså for over seks år siden. Så langt er det bare ett eneste parti på Løvebakken som har forstått alvoret, og det er FrP. Arbeiderpartiet har allerede signalisert at «samordning av pensjoner må opphøre.»

Senterpartiet støtter fortsatt den lovstridige samordningen av pensjoner. Partiene Rødt og SV har ikke engang giddet å besvare sfm.no sine flere henvendelser. Og disse partiene hevder å jobbe hårdt for likeverd og rettferdighet. For et paradoks og politisk dobbeltmoral.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør.