Pensjonssaken: Det norske anarkiet blomstrer og humla suser!

Bangsund. Publisert 3.2.2017

Av Kjell Arne Sellæg
Foto: JH Media

Partiet Moderatene har over tid samarbeidet med Samfunnsmagasinet i forbindelse med den lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende trygdemottakere. Moderatene har også foretatt flere henvendelser i saken til blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Økokrim og samtlige stortingspartier med unntak av FrP.

I forbindelse med stortingspartiene er det bare et som har besvart vår henvendelse, og det var Arbeiderpartiet hvor man ikke kunne gå inn ”enkeltsaker”. Svaret fra Arbeiderpartiet var som forventet. Heller ikke der i gården våger man å ta ansvar for ”pensjonsbedrageriet” som alle partier på Stortinget (unntatt FR) er medansvarlige for.

Moderatene er også mildest talt sjokket over den grove uansvarligheten og unnfallenheten som helt klart framkommer i forbindelse med våre henvendelser til både Økokrim og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Man skulle i alle fall kunne forvente at politiet så med det blotte øye at staten begår bedrageri overfor samboende og gifte pensjonister. Det er også et stort paradoks at når staten stjeler fra pensjonister og trygdemottakere, så er slike saker ikke straffbare også ifølge politiet. Men dersom trygdemottakere og pensjonister ved feil får utbetalt for mye penger, så risikerer disse både bøter og fengsel. (Se også straffelovens § 270 – 271).

La det være udiskutabelt at det her ikke handler om en ”enkeltsak”, derimot en sak som partiet Moderatene fører rent politisk på vegne av de rammede norske pensjonistene og trygdemottakere. I vår korrespondanse med LDO framkommer det meget klart og tydelig at landet også godtar full diskriminering mellom ulike samfunnsgrupper. LDO velger også elegant å se helt bort fra landets grunnlov § 98. Moderatene viser også til grunnlovens § 110 samt § 113, og spør rett ut de ansvarlige hva ”rettsstaten” Norge skal med flere menneskerettsparagrafer, som tydeligvis ikke er verd papiret disse er trykket på.

På linkene nedenfor, kan involverte pensjonister og trygdemottakerne laste ned Moderatene sin korrespondanse i saken med de omtalte instansene.

21.01.2017. Brevet til Økokrim

01.02.2017 E-post svar fra Økokrim

26.01.2017 Brev 1 til LDO

30.01.2017 Svar fra LDO på brev 1

30.01.2017 Brev 2 til LDO

01.02.2017 Svar fra LDO på brev 2

Kilde: Moderatene
www.moderatene.no