– Pensjonsutvalget svikter minstepensjonistene

Publisert 24.6.2022
Kilde: Mynewsdesk
Foto: Pensjonistforbundet/Johnny Syversen

Regjeringen brukte Pensjonsutvalgets kommende utredning som begrunnelse for ikke å imøtekomme Pensjonistforbundets krav i årets trygdeoppgjør, om å gi minstepensjonistene et løft. Nå foreligger utredningen – og dagens minstepensjonister risikerer å ikke få en krone ekstra. – Nå er vi spente på regjeringens neste trekk, sier forbundsleder Jan Davidsen. Minstepensjonistene ble neglisjert under årets trygdeoppgjør og også uteglemt da regjeringspartiene Ap og Sp inngikk samarbeid med SV om revidert budsjett for 2022. I stedet blir minstepensjonister henvist til å søke sosialhjelp eller bostøtte for å klare seg.

Mange bak kravet
Bak kravet om et løft for landets minstepensjonister står 270 000 medlemmer av Pensjonistforbundet og SAKO, Samarbeidskomiteen for pensjonister. Over 1000 pensjonister samlet seg til en markering foran Stortinget 7.6 for å understreke kravet og mer enn 14 000 personer har i løpet av kort tid signert et opprop om det samme. Men verken regjering eller Storting forstår alvoret – sist fredag ble årets trygdeoppgjør formelt vedtatt. Alle landets pensjonister ble fratatt to milliarder kroner og det ble heller ikke gitt noe ekstra til minstepensjonistene.

– Dette går i feil retning, fastslår forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. – Resultatet blir økte forskjeller og en uverdighet for de som har minst. Alle i Norge må få en pensjon de kan leve godt med, uten å måtte basere livet sitt på sosialhjelp eller andre stønader. Husk at enslige minstepensjonister i dag kun mottar 232 000 kroner i året fra folketrygden, sier Davidsen.

Pensjonistforbundet kjemper for at minstepensjonen må heves over EUs fattigdomsgrense gjennom en opptrappingsplan. Pensjonsutvalget dokumenter at 80 prosent av de aleneboende minstepensjonistene lever med en inntekt under fattigdomsgrensen, og at andelen har økt siden innføringen av pensjonsreformen i 2011.

Anbefaler underregulering
Pensjonsutvalget anbefaler likevel at minstepensjon under utbetaling fortsatt blir underregulert, slik at den sakker akterut i forhold til lønnsutviklingen. – Minstepensjonen er lav i utgangspunktet. At den i tillegg underreguleres under utbetaling er rett og slett smålig og har store konsekvenser for den enkelte minstepensjonist, sier Davidsen.

Det er positivt at Pensjonsutvalget foreslår at minstenivåene for pensjon under opptjening skal reguleres med lønnsveksten. Men mye av den årlige økningen skal minstepensjonistene selv “betale” for, ved at aldersgrensen for rett til uttak av minstepensjonen skal øke, slik at pensjonen blir utbetalt over færre år. Og den dagen man blir pensjonist, begynner underreguleringen, ved at minstepensjonen reguleres med et snitt av lønns- og prisvekst. Det innebærer at gapet mellom minstepensjon og gjennomsnittlig lønnsnivå stadig vil øke, og dagens pensjonister vil ikke tjene noe på dette forslaget slik det ser ut nå.

– Dette er ikke sosialt bærekraftig. Minstepensjonen må løftes og lønnsvekst-reguleres både under opptjening og utbetaling, for å forebygge fattigdom og utenforskap i alderdommen. Vi håper at de politikerne som gikk til valg på løfter om å heve minstepensjonen nå vil følge opp løftene sine, sier Jan Davidsen.