Samfunnsmagasinet
Org. Nr. NO 916 070 357
Postboks 6, N-1417 Sofiemyr, Norge

Samfunnsmagasinet lagrer ikke data. Vi samler heller ikke inn cookies. Vi formidler ei heller slik info til noen, og deler ei heller informasjon med noen andre. Hos oss skal Alle lesere og besøkere kjenne seg trygge på at de ikke blir utsatt for noe som er i strid med GDPR og personvernet/kildevernet.

Innsendelser av material med sensitiv info, ber vi om sendes på vår e-postadresse: [email protected], alternativt i brev til vår postadresse som vist til ovenfor. Alle våre nettsider er sikret med https://.

Ta kontakt om det er noe dere ønsker å få svar på.

Med vennlig hilsen
Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Medlem av Norsk Journalistlag / IFJ
E-mail: [email protected]