Den politiske korrupsjonen i Norge

Bergen. Publisert 23.3.2017

Av John G. Johnsen
Illus.foto: JH Media (Arkiv)

Tilleggs informasjon til den politiske korrupsjonen i Samfunnsmagasinet den 10. mars 2017. Hadde historien vært useriøs og i konflikt med loven, hadde Norges politikere og medhjelpere dokumentert det i 2011. Og vi hadde avsluttet det nødvendige, skriftlige dokumentasjonsarbeid vi trengte i gjennomføringene av korrupsjonsanmeldelsene.

Hvorfor politikerne og medhjelperne ikke brukte loven, er at de visste og vet fortsatt at de mangler lovgrunnlaget de trenger for å gravlegge anmeldelser og resultatet. Korrupte politikere, etter loven skal de tiltales med domsavsigelse: med tilsvarende straff som en korrupt innbygger. Politikerne, domstolene, Riksadvokaten, Statsadvokatene, Høyesterett, Politidirektoratet, tre juss universiteter og involverte media medhjelperne, vet at den politiske korrupsjonen, straffes med fjerning av politikerne fra stillingene. Den underlige historien og dokumentasjonen er deres dilemma, de vet de er lovbrytere når de beskytter politikerne mot straffen.

Årsaken til deres underlige valg fra 2012 til 2017 er at alle var overbevist om at de ville vinne kampen mot sannheten og loven, når de samarbeidet og fortsatte å samarbeidet i nødvendige år. I dag er de i en situasjon hvor de kjemper for deres eksistens som lønnsmottaker.

Hvem eier NRK? Det vi vet er at de er vi, innbyggerne, som betaler etablering og driftsgrunnlaget til NRK. Det betyr at det er vi som er eierne av NRK. Styret i NRK er eiernes representanter. Styret eksisterer så lenge de gjør det eierne krever, innfor lovens ramme. Vi krever at styret nu instruerer leder av NRK til øyeblikkelig offentliggjøring av den underlige historien og politikernes ulovlige tilstedeværelse i stillingene og det offentlige rom. Saboterer styret kravet, avsettes de med øyeblikkelig virkning. Som eier av NRK, avvikler vi selskapet, når organisasjonen saboterer og motarbeider eiers interesse!