Posten Norge AS i nedoverbakke!

Bergen. Publisert 20.3.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media 

Den nylige reportasjen i Dagsrevyen om at bl.a. eldre blir bedt om å flytte sine postkasser mer enn 2 kilometer fra sine hjem, er mer enn uhørt! Nå forventer vi oss ikke noen bedring så lenge vi har en blå-blå regjering med Høyre i spissen. 

En samfunnsplikt

Regjeringen har jo så langt bare brutt ned mange sider av vår samfunns-struktur. Men erfaringen på flere områder med Posten de siste årtiene har vist at institusjonen – som jo skal være en tjeneste for alle her i landet – MÅ tilbake til 100% statlig styring – uansett mindre omsetning enn tidligere bl.a. grunnet e-mail, etc. Det går ikke an å behandle folk på en slik måte. 

Posten har blitt dyrere og dyrere og dårligere og dårligere. Den trenger helt klart også ny ledelse! Og når vi nå flere ganger har fått høre om lokal brevpost innen Bergen som har brukt 4-5 dager fra avsender til mottaker, så er det jo helt innlysende at noe er spinna galt med Posten! Lørdagsombæring av post må også gjeninnføres. Vi har i høy grad svært god råd til å opprettholde en god posttjeneste for alle her i landet – det er en samfunnsplikt! Og la oss samtidig få Postbanken ut av klørne til DNB og tilbake til Posten!