Posten på avveier

Publisert 25.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

De senere regjeringene har tydeligvis satt alt inn på å knipe Postens virksomhet og service ned til et minimum. Posten har alltid vært en Statsoppgave – en service vi alle betaler for og har krav på som en service-bedrift/tjeneste. Da lørdags-ombæringen for ikke lenge siden ble kuttet ut, ble der advart sterkt fra leger og sykehus mot å gjøre det. Det forsinker livsviktig post. Men også her, som innen flere andre instanser av samfunnet, går nedsparinger foran liv og helse. Vi lever som kjent i et samfunn som fra år til år blir kaldere og kaldere – mer og mer kynisk. Og det er som regel de svake gruppene som får lide. De andre får jo betydelige skattelettelser av regjeringen Solberg!

I høst skal Regjeringen jobbe videre med å redusere postombæringen fra fem dager uken til halvparten. Dette vil bety en svært kraftig forverring av situasjonen for mange og innen mange områder. Nedbyggingen av Posten har pågått lenge under skiftende regjeringer.  Posten er blitt altfor dyr – sannheten er jo at den er blitt dårligere og dårligere og dyrere og dyrere for brukerne. Det er ikke alt som kan sendes pr. e-post, og det er heller ikke alle som har e-post. Posten er blitt fratatt oppgaver som tidligere ga gode inntekter.  Den har bl.a. fått konkurranse fra PostNord – som for øvrig er en heller tvilsom konkurrent som skaper mye rot for svært mange. Mange må langt av gårde for å hente selv et vanlig brev fordi det ikke ankommer vanlig postkontor eller vanlig post i butikk. Og post kommer oftere på avveie med PostNord. Det er vi mange som har fått erfare.

Det er mye som tyder på at dagens regjering setter mye inn på å fjerne statlige monopol-bedrifter – i første rekke Posten og NSB. Men dette er bedrifter/virksomheter som det er helt naturlig er statlige og monopol-bedrifter. Begge deler er en selvfølgelig samfunnsoppgave – noe det alltid har vært. Post i butikk er ingen fullgod erstatning for et rent postkontor. Man må nemlig på et postkontor i en del spesielle tilfeller hvor post i butikk ikke har myndighet/kompetanse.

Jeg tror at med dagens blå-blå regjering er der ikke særlig stor mulighet til å få en fornuftig og samfunns-riktig løsning. Med Høyresidens privatiserings-hysteri og spare-hysteri kan det virke nytteløst. Men vi vet jo at Staten – vi – har rikelig med økonomiske midler til å holde Posten i gang som før – altså til å tilbakeføre den til det Posten var for 20-30 år siden. Men med et vanvittig høyt innvandrerbudsjett og betydelige tapte inntekter grunnet skattelettelser for landets velstående, blir det kanskje mindre midler til nødvendige samfunnsgoder?!

Det er for øvrig ufattelig at Arbeiderpartiet og visse mellompartier har støttet de blå-blå i deres privatiserings-fanatisme. Det viser at både venstrekreftene og mellompartiene er på gli mot Høyre og mister dermed interessen og ansvarsfølelsen for den jevne borgers behov og ønsker. Vi får likevel prøve å håpe på at fornuften igjen vekkes til live i Storting og Regjering i høst, og at man heller styrker Posten enn å redusere servicen enda mer. Og til slutt; – når brev som postlegges lokalt og skal lokalt (innen samme sted/by) faktisk i dag sendes via Oslo (!!), da kan vel neppe galskapen komme lenger. Var det noen som lurte på hvor Molboland er? De er der molboene styrer og virker – på (s)løvebakken i Oslo og i Postens administrasjon!