PP krever lavere bensin- og dieselpris i oljenasjonen Norge

Publisert 14.3.2022
Foto: Colourbox

Bensinprisene og dieselpriser stiger til skyhøye høyder. Dette burde ikke være tilfelle i et land som henter inn så store inntekter på våre oljefelt. Høye bensin og dieselpriser er en ekstra stor belastning for barnefamilier, uføretrygdede og minstepensjonister, og dette kan Norge ikke være bekjent av.

Pensjonistpartiet krever en betydelig reduksjon i avgiftsnivået. Nåværende regjering fra AP og SP sa i valgkampen at «nå er det vanlige folks tur», og det bør de bevise at de mente, dersom de mente det betyr at forholdene skulle bli bedre for folk flest over hele landet.

På linje med strøm må regjeringen også «sponse» diesel, bensin og gass. Dette må gjelde all type energi som har fått en slik vanvittig prisstigning.

Per Ervik
Pensjonistpartiet på Hitra

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting