Prioriter rassikring nå!

Publisert 7.1.2018

Illus.foto: Wikimedia (Thorbjørn S.)

Torsdag 4. januar 2018 skjer det igjen: «Et stort ras har gått ved munningen til en tunnel på strekningen mellom Lærdal og Årdal i Sogn og Fjordane. Veien er stengt på ubestemt tid. Politiet fikk melding om raset over fylkesvei 53 klokka 14.16.» (ABC Nyheter)

Gjentatte ganger har Moderatene (MOD) påpekt hvor viktig det er å sikre de veifarende på Vestlandet mot nettopp ras. Denne gang gikk det ikke menneske-liv tapt, men det må anses som ren flaks, for det var ikke få tonn med stein som nærmest lukket tunnelmunningen! Trafikanter mellom Årdal og Lærdal må kjøre omveien over Filefjell på ubestemt tid…

Nok en gang vil MOD hevde at arbeidet med å anlegge ny og sikker tunnel-trasé for E-16 mellom Trengereid og Voss MÅ forseres til 1. plass i gjeldende Norsk Transport Plan (NTP). Storting og Regjering må nå vise at de tar hovedansvaret for liv og helse langs hovedveien Vest-Øst på rammeste alvor! En pause i luksus-veiene på det flate Østlandet må iverksettes, og fullt fokus over på E-16! All trafikk forbi Stanghelle er forbundet med den største livsfare. Det vet samferdselsministeren like godt som de reisende, pendlerne og skolebarna som daglig og ofte ferdes langs denne strekningen, hvor flere steinblokker truer med å løsne – når som helst! Det er hårreisende at myndighetene viser slik total uansvarlighet! Ikke bare veien, men også jernbanen er truet!

Terje Haugom
Politisk kommentator, Moderatene.