Prøvenemd i helsefag

Publisert 23.2.2024
Foto: Privat

Trøndelag fylkeskommune avskilter pensjonister og uføretrygde når flere kan tenke seg å fortsette i prøvenemden etter at man har blitt pensjonister eller ufør.  Det er flere som har meget god kompetanse som fylkeskommunen ikke ønsker å bruke selv om de har jobbet i yrket i mange 10-år.

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og har ansvaret for utforming og vurdering av fag- og svenneprøver. Trøndelag fylkeskommune kjøper fri ca. 15 års verk som kunne vært i pleien. Mangelen på ansatte i pleien er et kjent problem og det er viktig å fokusere på dette istedenfor å ta disse ut av arbeidet hvis det finnes andre gode muligheter.

Dette er noe Trøndelag fylkes kommune kan gjøre noe med når man har flere pensjonister og uføretrygdet som ønsker å sitte i prøvenemd og som har mye kompetanse. Hva er det som gjør at Fylkeskommunen ikke bruker pensjonister og uføre i prøvenemd når mangelen på ansatte i pleien er så stor?

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet